Estończycy chcą zdobyć polski rynek fotowoltaiki

Estończycy chcą zdobyć polski rynek fotowoltaiki
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce

Należąca do najwiekszego estońskiego koncernu energetycznego Eesti Energia spółka Enefit rozpoczyna działalność na polskim rynku fotowoltaicznym. O jej celach w obszarze fotowoltaiki i proponowanym modelu inwestycji w PV w wywiadzie dla Gramwzielone.pl opowiada Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

Gramwzielone.pl: W Estonii Enefit oferuje inwestorom nowatorski sposób korzystania z fotowoltaiki, w którym właściciel danego obiektu nie ponosi kosztu instalacji fotowoltaicznej. Jak działa ten model biznesowy i jakie konkretne korzyści finansowe z niego mają Enefit i inwestorzy?

Maciej Kowalski, Enefit: – Eesti Energia za pośrednictwem spółki Enefit Green oferuje klientom biznesowym dwa modele sprzedaży energii ze źródeł PV. W przypadku pierwszej opcji klient ma możliwość wyboru kompleksowej usługi finansowania, projektu i instalacji elektrowni słonecznej w połączeniu z jej późniejszą obsługą i konserwacją. Wówczas klient przekazuje w użytkowanie powierzchnię dachu, na której umieszczana jest instalacja fotowoltaiczna.

REKLAMA

Właścicielem całej infrastruktury jest Enefit Green, a wyprodukowana energia zasila obiekt klienta w perspektywie 25 lat po stałej, ustalonej wcześniej cenie. Korzyści finansowe w przypadku tego modelu są bardzo odczuwalne, ponieważ klienci przede wszystkim nie ponoszą kosztów związanych z zakupem całej infrastruktury. Jednocześnie otrzymują energię z własnego źródła, dzięki czemu nie ponoszą również części kosztów dystrybucyjnych i kosztów związanych z zakupem energii z systemu.

Druga opcja w modelu tradycyjnym zakłada samodzielną inwestycję w infrastrukturę zakupioną od Eesti Energia.

Jak rozwija się estoński rynek fotowoltaiki i co tej rozwój determinuje?

– Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku fotowoltaiki w Estonii jest cena paneli słonecznych, która w przeciągu ostatnich lat wyraźnie spadła w związku z ewolucją tej technologii. Możemy spodziewać się dalszego postępu  w sektorze energii fotowoltaicznej. Kolejnym czynnikiem rozwoju rynku fotowoltaiki są proponowane systemy wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, takie jak feed-in-premium.

Ponadto w Estonii funkcjonuje m.in. program wsparcia inwestycyjnego dla potencjalnych producentów pochodzących z obszarów wiejskich, którzy myślą o zainstalowaniu paneli słonecznych. Coraz większą popularnością cieszą się także rozwiązania z zakresu tzw. „Distributed Energy”, które dotyczą klientów niepodłączonych bezpośrednio do sieci.

Eesti Energia oprócz rozwiązań fotowoltaicznych dostarcza takim klientom magazyny energii i agregaty, które zasilają obiekty położone w miejscach oddalonych od sieci.

Jakie mechanizmy rozliczeń i stawki za sprzedaż energii obejmują właścicieli instalacji fotowoltaicznych w Estonii?

– W Estonii producenci mają możliwość sprzedaży energii elektrycznej bezpośrednio do sieci po cenie rynkowej, a także w systemie feed-in-premium, gdzie wielkość wsparcia byłaby określona jako różnica pomiędzy taryfą feed-in, a ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Zgodnie z estońskimi regulacjami w zakresie OZE, na rynku tym funkcjonuje neutralna technologicznie premia od wszystkich typów energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w wysokości 53,7 euro/MWh, która jest płatna dodatkowo do rynkowej ceny energii elektrycznej.

REKLAMA

Co skłoniło Enefit do zaoferowania fotowoltaiki na polskim rynku i jakie różnice dostrzegacie w realiach rynku PV w Polsce i Estonii?  

– Rynek PV w Polsce wyraźnie się rozwija i taki trend z całą pewnością będzie się utrzymywał. Potwierdzają to m.in. wyliczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej, które wskazują na dalszy wzrost potencjału fotowoltaiki na polskim rynku przy jednoczesnym spadku jej kosztów. Takie prognozy znajdują odzwierciedlenie w rosnącym poziomie zainteresowania klientów, którzy coraz częściej decydują się na zwiększenie udziału zielonej energii w swoim profilu zużycia.

Z biznesowego punktu widzenia wejście na polski rynek PV jest zatem naturalnym krokiem, który dodatkowo wpisuje się w strategię całej grupy Eesti Energia zakładającą zwiększenie udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w portfelu wytwórczym do 40 proc. w perspektywie do 2021 r.

Jakie są pierwsze doświadczenia Enefit na polskim rynku fotowoltaicznym i jaki model inwestycji chce oferować swoim klientom w Polsce?

– Dwa miesiące temu rozpoczęliśmy pilotażową sprzedaż instalacji fotowoltaicznych skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w przedziale 10-40 kW i dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z takiej decyzji. Proponujemy przeprowadzenie całego procesu wspólnie z naszym partnerem. Nasz model zakłada, że właścicielem instalacji wytwórczej staje się bezpośrednio klient.

Jednocześnie pracujemy nad tym, żeby w przyszłości zaoferować model zbliżony do tego z Estonii, natomiast na ten moment jest to utrudnione z uwagi na otoczenie regulacyjne.

Jaki zwrot z inwestycji jest osiągalny zdaniem Enefit w modelach inwestycji oferowanych w Polsce?

– Bardzo znaczącą rolę odgrywają tutaj ceny energii elektrycznej, jak również wysokość opłat dystrybucyjnych. Na ten moment widać jednak, że zwrot w segmencie MŚP może być bardzo szybki i mieścić się w granicach nawet od 5 do 10 lat.

Działacie na polskim rynku również w obszarze handlu energią odnawialną. Na czym w tym przypadku chce zarabiać Enefit?

– Pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy pierwszą umowę na zakup energii od wytwórcy. Dziś możemy powiedzieć, że sukcesywnie z miesiąca na miesiąc oferta ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Łącznie kupujemy na ten moment energię elektryczną ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 40 MW. Nadal oferujemy odbiór energii zarówno od wytwórców PV, jak i wiatru po cenie stałej lub wypadkowej ceny stałej i zmiennej.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.