"Rzeczpospolita": fotowoltaika w Polsce – droga, ale z perspektywami

"Rzeczpospolita": fotowoltaika w Polsce - droga, ale z perspektywami
T-Solar press

{więcej}”Rzeczposoplita” zwraca uwagę na duży potencjał rynku fotowoltaicznego w Polsce w perspektywie wprowadzenia atrakcyjnych dopłat do produkcji energii w systemach PV w ramach nowej ustawy o energii odnawialnej. 

Wg „RZ” atrakcyjny system dopłat w ramach nowego systemu wsparcia dla OZE, w którym systemom PV będzie przysługiwać 2,85 zielonego certyfikatu za każdą megawatogodzinę energii, może przyczynić się do dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce, która jak dotąd nie rozwijała się w naszym kraju ze względu na relatywnie wysokie koszty. Gazeta zwraca uwagę, że w efekcie planów wprowadzenia atrakcyjnego systemu dopłat do PV, fotowoltaiką zaczyna interesować się w naszym kraju coraz większa grupa inwestorów. 

REKLAMA

„RZ” podaje przykład firmy Amber Energia, która posiada już 9 lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy 15 MW, a docelowo chce wybudować ponad 50 MW. Z kolei firma Si Power rozmawia z władzami zachodniopomorskiej gminy Chojna na temat dzierżawy 64 hektarów, na których można wybudować farmę solarną o mocy rzędu kilkudziesięciu MW. 

REKLAMA

– Barierą dla inwestorów w budowie farm fotowoltaicznych, produkujących prąd, były koszty wytworzenia energii, które są najwyższe spośród wszystkich źródeł energii. Według różnych szacunków wynoszą od 700 do ponad tysiąca złotych za megawatogodzinę. To ponad dwa razy więcej, niż kosztuje produkcja energii w farmach wiatrowych. Powodem jest głównie niski średni czas wykorzystania mocy zainstalowanej (ok. 1000 godzin w roku) – czytamy w „Rzeczpospolitej”. 

Według „Rzeczpospolitej” koszt budowy instalacji fotowoltaicznej w przeliczeniu na 1 MW zalinstalowanej mocy to 7,8 mln zł. Mając jednak na uwadze aktualne ceny paneli fotowoltaicznych, osiągalny wydaje się koszt niższy w przeliczeniu na jednostkę zainstalowanej mocy, zwłaszcza w przypadku większych instalacji. 
gr