Znak czasu. Koło elektrowni w Ostrołęce powstała farma PV o mocy 4 MW

Znak czasu. Koło elektrowni w Ostrołęce powstała farma PV o mocy 4 MW
Fot. SunFarming Polska

Deweloper Sunfarming Polska uruchamia w tym miesiącu w pobliżu elektrowni węglowej w Ostrołęce cztery farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 4 MW. Sunfarming już szykuje się do budowy kolejnych farm PV w innych częściach kraju, jednocześnie szukając możliwości przejęcia projektów z wygranymi aukcjami.

Uruchomienie w tym miesiącu przez Sunfarming Polska czterech farm fotowoltaicznych w Ostrołęce to efekt zagwarantowania wsparcia dla tych projektów w wyniku pierwszej aukcji dla OZE, którą Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził pod koniec grudnia 2016 r.

Zgodnie z warunkami tamtej aukcji, wszystkie objęte wówczas wsparciem projekty muszą rozpocząć wytwarzanie energii do końca 2018 r. W przypadku projektów realizowanych koło Ostrołęki ten warunek zostanie spełniony, a farmy fotowoltaiczne jeszcze w tym miesiącu rozpoczną oddawanie energii do sieci PGE Dystrybucja. Cały kompleks farm PV będzie produkować w skali roku 4 GWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Farmy fotowoltaiczne postawione przez Sunfarming Polska powstały na terenach, na których wcześniej mieściło się składowisko odpadów paleniskowych, powstałych ze spalania węgla w elektrowni w Ostrołęce. 

Wykorzystanie w tym miejscu fotowoltaiki umożliwi zagospodarowanie terenów, które nie nadają się do wykorzystania pod inne rodzaje działalność, ponieważ przez 35 lat były składowiskiem żużla i popiołów.

REKLAMA

Obecnie Sunfarming Polska przygotowuje się do budowy kolejnych farm fotowoltaicznych, dla których zagwarantowano wsparcie w systemie aukcyjnym dzięki drugiej aukcji przeprowadzonej przez URE w czerwcu 2017 r.

Chodzi o trzy farmy fotowoltaiczne, które powstaną koło Łasku w woj. łódzkim. Do tego powstaną dwie farmy PV koło Ząbkowic Śląskich w woj. dolnośląskim. Finalizowany jest ponadto zakup szóstego projektu posiadającego publiczne gwarancje sprzedaży energii w systemie aukcyjnym.

Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z aukcji przeprowadzonej w czerwcu ub.r., te farmy fotowoltaiczne muszą rozpocząć produkcję energii do połowy 2019 roku.

Sunfarming Polska poszukuje możliwości akwizycji kolejnych projektów, które można zrealizować do połowy przyszłego roku. Spółka jest również zainteresowany zakupem kolejnych projektów PV, dla których zagwarantowano możliwość rozliczeń w systemie aukcyjnym w ostatniej aukcji z listopada br.

Rozbudowując swoje portfolio, Sunfarming Polska planuje postawienie w naszym kraju farm PV o łącznej mocy około 20 MW.

artykuł sponsorowany