Przetarg na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na 573 kW

Przetarg na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na 573 kW
Fot. Foton Energy

Foton Technik, członek Grupy innogy, ogłasza przetarg na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 573 kW.

[wyciąg z zapytania ofertowego]

I. Organizator przetargu (Zamawiający)

REKLAMA

Foton Technik sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa (Grupa innogy).

II. Przedmiot zamówienia (zakres zadań)

 1. Realizacja budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych oraz na gruncie o mocy do 10kW (średnia moc 5 kW), przy czym:
 1. Zamawiający dostarcza projekt koncepcyjny, moduły fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcje, zabezpieczenia AC i DC oraz realizuje zgłoszenie przyłączenia do sieci elektryczno-energetycznej,
 2. Wykonawca zrealizuje wykonanie instalacji i dostarczy pozostałe komponenty niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznych, takie jak kable czy peszle.
 1. Zamówienie obejmuje wykonanie 123 instalacji o mocy 573 kW. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej:
 1. Województwo wielkopolskie: 32 instalacje, 143 kW
 2. Województwo mazowieckie: 55 instalacji, 258 kW
 3. Województwo zachodnio-pomorskie: 36 instalacji, 172 kW

III. Proces wyboru partnerów

REKLAMA

 1. Firmy spełniające powyższe kryteria dopuszczające prosimy o kontakt pod adresem email: oferty@fotontechnik.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić numer postępowania przetargowego: PV-20190119-04,
 2. Do wybranych podmiotów Zamawiający prześle pełne zapytanie ofertowe oraz informację o kolejnych krokach.
 3. Oczekiwany termin zawarcia umowy: 14 lutego 2019.

IV. Termin nadsyłania ofert

28 stycznia 2019 r.

V. Kryteria dopuszczające

 1. Wykonanie w roku 2018 nie mniej niż 10 montaży instalacji fotowoltaicznych,
 2. Posiadanie uprawnień do realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych (co najmniej jedna osoba w ekipie montażowej),
 3. Posiadanie uprawnień do realizacji pomiarów mikroinstalacji fotowoltaicznych (SEP kontrolno-pomiarowe). Dopuszczamy współpracę z podwykonawcą (co najmniej jedna osoba).

Zgłoszenia:

email: oferty@fotontechnik.pl

tytuł wiadomości: PV-20190119-04


artykuł sponsorowany