Kto będzie mógł instalować domowe systemy fotowoltaiczne po wejściu w życie ustawy o OZE?

Kto będzie mógł instalować domowe systemy fotowoltaiczne po wejściu w życie ustawy o OZE?
foto: Team Massachusetts, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ustawa o OZE wprowadzi obowiązek certyfikowania instalatorów mikro- i małych elektrowni fotowoltaicznych. 

Krytykowana przez wielu ekspertów certyfikacja instalatorów OZE to wymóg unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. W opinii krytyków systemu certyfikacji regulowanie zawodu instalatora systemów OZE jest niepotrzebne, a jakość usług świadczonych przez instalatorów powinien weryfikować rynek. Regulację zawodu instalatora wymusza jednak unijne prawo i dlatego zapisy, które wprowadzą certyfikację instalatorów OZE w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o OZE, której ostateczną wersję Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało pod koniec ubiegłego tygodnia. Posiadanie certyfikatu instalatora będzie wymagane w przypadku montażu następujących mikro- i małych instalacji OZE: kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne.

REKLAMA

Do uzyskania ważnego 5 lat certyfikatu instalatora konieczne będzie odbycie specjalnego kursu dla konkretnego rodzaju OZE, w którego montażu chce się specjalizować dany instalator. Obowiązek certyfikacji wejdzie w życie wraz w impelementacją ustawy o OZE, a więc – jak przekonuje resort gospodarki – z dniem 1 stycznia 2013 roku.

REKLAMA

Problem w tym, że do tego czasu nie uda się przeprowadzić żadnego kursu dla instalatorów, ponieważ system szkolenia nie jest jeszcze gotowy. Dlatego w przejściowym okresie – do momentu pojawienia się na rynku pierwszych, certyfikowanych instalatorów – Ministerstwo Gospodarki zakłada umożliwienie wykonywania mikro- i małych instalacji OZE osobom, które w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy uzyskały świadectwa ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych związanych z konkretnym rodzajem instalacji, a także osoby, które posiadają dokument wydany zgodnie z kryteriami określonymi przez załącznik IV do dyrektywy 2009/28/WE w zakresie danego typu mikroinstalacji i małych instalacji OZE. Uprawnienia zdobyte na tej podstawie będą ważne jednak tylko trzy lata po implementowaniu ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Ponadto, w terminie 3 lat od daty wejścia w życie ustawy, za równorzędne z uzyskaniem certyfikatu proponowane regulacje uznają ukończenie szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji potwierdzonego zaświadczeniem – jeśli program dotyczył minimum zagadnień związanych z projektowaniem, montażem i konserwacją danej technologii OZE.
gramwzielone.pl