Opodatkowanie farmy fotowoltaicznej. Czy inwestor zapłaci podatek od budowli?

Opodatkowanie farmy fotowoltaicznej. Czy inwestor zapłaci podatek od budowli?
foto: SunPower press

{więcej}W związku z brakiem jasnych przepisów i licznymi pytaniami potencjalnych inwestorów opisujemy kwestię podatku od budowli, który wraz z wejściem w życie nowej ustawy o OZE może być naliczany w przypadku farmy fotowoltaicznej. 

W projekcie ustawy o OZE znalazł się zapis rostrzygający kwestię, czy do budowy instalacji fotowoltaicznych konieczne będzie pozwolenie budowlane. Zgodnie z zapisami projektu, które mają wprowadzić w tym apskecie odpowiednie regulacje do Prawa Budowlanego, z konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego będą zwolnieni inwestorzy instalujący systemy fotowoltaiczne o mocy poniżej 40 kW (a więc tzw. mikroinstalacje). Większe instalacje fotowoltaiczne będą natomiast wymagały pozwolenia budowlanego. 

Wraz z włączeniem większych systemów PV (naziemnych lub dachowych) do katalogu konstrukcji wymagających pozwolenia budowlanego może pojawić się problem, czy i jak naliczać od tego rodzaju konstrukcji podatek od budowli, który wynosi 2% wartości budowli rocznie, a którego beneficjentem jest gmina, w której dana instalacja powstaje. Podatek od budowli – w przypadku nałożenia go przez daną gminę – będzie dla właścicieli naziemnych farm fotowoltaicznych drugim – po wybranym podatku gruntowym – obciążeniem podatkowym.  

REKLAMA
REKLAMA

W przypadku energetyki wiatrowej, problem naliczania podatku od budowli został rozstrzygnięty dopiero kilka lat temu – mimo, że już wcześniej w naszym kraju powstało wiele tego typu konstrukcji. Problemem było, czy podatek od budowli naliczać od wartości całej konsktrukcji, jaką jest elektrownia wiatrowa (tak jak chciały tego gminy, które w ten sposób zwiększyłyby wpływy z podatku) – czy do podatku naliczać wartość tylko wybranych elementów elektrowni wiatowych (tak jak chcieli inwestorzy, którzy w ten sposób ograniczyliby wysokość rocznego podatku wpłacanego do gminy). 

Ostatecznie Ministerstwo Finansów w swojej interpretacji przychyliło się do stanowiska bliższego inwestorom i postanowiło, że 2-procentowy podatek od budowli powinien być liczony tylko od wartośc fundamentów i wieży, czyli od części budowlanych elektrowni – ale już nie od turbiny. 

Jak będzie w przypadku elektrowni słonecznych? Z pewnością problem naliczania podatku od budowli pojawi się wraz z powstawaniem pierwszych farm fotowoltaicznych, które po wejściu w życie nowej ustawy o OZE będą wymagały pozwolenia budowlanego, a więc będą uznawane za budowle. W przypadku farmy fotowoltaicznej, prawie całość stanowią urządzenia elektrotechniczne, a nie budowlane. Biorąc więc casus farm wiatrowych, będzie trzeba wyszczególnić więc elementy budowlane elektrowni słoncznych i od nich naliczać podatek od budowli. 

Jednak jak na razie – zdognie z obecnym prawem – interpretacje Ministerstwa Finansów czy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nie wskazują na potrzebę posiadania pozwolenia budowlanego w zakresie budowy  farm fotowoltaicznych – teoretycznie wystarczy więc zgłoszenie do danego starostwa robót budowlanych. Zmiany proponowane przez nową ustawę o OZE w kwestii pozwolenia budowlanego – nawet po jej wejściu w życie – mogą jeszcze nie obowiązywać. Będą one wymagały boweim nowelizacji ustawy Prawo Budowlane – w celu wpisania do katalogu konstrukcji zwolnionych z konieczności posiadania pozwolenia budowlanego systemów PV o mocy do 40 kW. Do tego czasu farmy fotowoltaiczne w zakresie regulacji budowlanych i wynikających z tego konsekwencji w zakresie opodatkowania zachowają status quo. 
………………………
Informacje o przepisach, które wiążą się z budową farmy fotowoltaicznej i które wpływają na konieczność realizacji wybranych procedur i zdobycia określonych pozwoleń, znajdą Państwo w raporcie Gramwzielone.pl pt. „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce”. 
red. gramwzielone.pl