Ile energii wyprodukowała i ile zarobiła w pierwszym roku farma solarna w Wierzchosławicach?

Ile energii wyprodukowała i ile zarobiła w pierwszym roku farma solarna w Wierzchosławicach?
sunfilm

{więcej}Naziemna farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach to pierwszy tego typu obiekt w naszym kraju. Właśnie zakończył się pierwszy rok jej działalności. Ile energii wyprodukowała w tym czasie pierwsza farma fotowoltaiczna w Polsce?

Budowa farmy fotowoltaicznej, w której inwstorem była gminna spółka z Wierzchosławic, zakończyła się 30 września 2011 roku. Inwestycja pochłonęła w sumie 10,6 mln zł, z czego 4,3 mln zł inwestor uzyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski, a kolejne 4,3 mln zł gmina Wierzchosławica otrzymała w formie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Warto podkreślić – co zrobił także podczas wczorajszej konferencji prasowej minister gospodarki Waldemar Pawlak – że na skutek szybkiego spadku cen komponentów systemów fotowoltaicznych – obecnie koszt budowy farmy słonecznej wielkości 1 megawata mógłby być niższy nawet o około 50%. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak poinformowano wczoraj podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki, pierwsza naziemna farma fotowoltaiczna w naszym kraju w pierwszym roku funkcjonowania wyprodukowała w sumie 1000 MWh energii elektrycznej, co należy uznać za wynik bardzo dobry i wyższy o około kilkadziesiąt megawatogodzin od wyników prognoz.

Na przychody czerpane z produkcji energii słonecznej w Wierzchosławicach składa się sprzedaż energii oraz zielonych certyfikatów. W obecnym systemie wsparcia dla energii odnawialnej za wyprodukowanie każdej megawatogodziny energii można otrzymać około 190 zł oraz jeden zielony certyfikat, którego wartosć w tym roku wynosiła przeciętnie około 270 zł. Przyjmując takie założenia możemy oszacować, że dzięki produkcji energii na farmie fotowoltaicznej gmina Wierzchosławice zarobiła w skali roku około 460 tys. zł. 

Po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE, inwestycja w Wierzchosławicach – oddana do użytku przed wprowadzeniem nowego systemu zielonych certyfikatów – utrzyma swój dotychczasowy poziom wsparcia otrzymując współczynnik korekcyjny wynoszący 1. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o OZE farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach będzie objęta wsparciem w postaci zielonych certyfikatów niemal do końca 2026 roku. 
gramwzielone.pl