Opinie europejskich instalatorów PV dot. ceł na import chińskich paneli solarnych

Opinie europejskich instalatorów PV dot. ceł na import chińskich paneli solarnych
foto: Team Massachusetts, flickr cc-by-2.0

{więcej}Komisja Europejska prowadzi dochodzenie, którego finałem może być wprowadzenie ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do Unii Europejskiej. 

Celem dochodzenia uruchomionego przez Brukselę jest sprawdzenie czy chińscy producenci paneli fotowoltaicznych korzystają z niezgodnego z regułami wolnorynkowymi wsparcia chińskich władz, przez co mogą oferować swoje produkty po cenach poniżej kosztów produkcji i nieosiągalnych dla producentów europejskich. 

REKLAMA

Dochodzenie Komisji Europejskiej zostało wszczęte na wniosek grupy europejskich producentów paneli słonecznych, którym przewodzi SolarWorld – niemiecki lider w produkcji paneli PV, którego amerykański oddział doprowadził w tym roku do nałożenia ceł antydumpingowych na chińskie panele importowane do USA. Czy taka historia może powtórzyć się także w Europie? Z pewnością tak. Jednak w przeciwieństwie do producentów w UE, nałożenie ceł na import chińskich paneli do Unii Europejskich może być niekorzystne dla inwestorów, a więc także firm instalacyjnych. To bowiem spadek cen paneli na rynku europejskim napędzany przede wszystkim przez chińskich producentów przyczynił się do większej dostępności systemów fotowoltaicznych, a także wzrostu opłacalności tego rodzaju inwestycji. 

REKLAMA

Jak na perspektywę nałożenia ceł antydumpingowych na chińskie panele importowane do UE reagują europejskie firmy instalacyjne w sektorze PV? Ich nastroje w tym zakresie sprawdziła firma konsultingowa EuPD Research. Jak wynika z przeprowadzonych przez nią badań, wśród 875 firm w Niemczech, Fracji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, o których zdanie spytał EuPD Research, 44% opowiedziało się za wprowadzeniem ceł, podczas gdy 42% bylo przeciwko. 

Jak poinformował EuPD Research, większość firm opowiadających się za wprowadzeniem ceł wskazało powody etyczne i prawne, podczas gdy przeciwnicy ceł tłumaczyli swoje stanowisko przede wszystkim argumentami ekonomicznymi. 
gramwzielone.pl