Na Politechnice Warszawskiej uruchomiono badawczą instalację fotowoltaiczną

Na Politechnice Warszawskiej uruchomiono badawczą instalację fotowoltaiczną
Instalacja fotowoltaiczna na Politechnice Warszawskiej. Foto: mp-tec press

{więcej}W obecności zaproszonych gości reprezentujących sektor energetyki, badań i polityki na kampusie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej nastąpilo podłączenie do sieci oraz uroczyste uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych w ramach programu solarnego dena Polska.

REKLAMA

Uroczystość rozpoczął od powitania gości Helmut Lüders, dyrektor Działu Gospodarczego Ambasady RFN w Warszawie. Niemiecka Agencja Energetyczna Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) jako podmiot odpowiedzialny za projekt uruchomiła instalacje wspólnie z Helmutem Lüdersem oraz przedstawicielami Politechniki Warszawskiej i firmy Mp-tec GmbH & Co.KG, która oferuje kompleksowe rozwiązania solarne i realizuje ten projekt. – Cieszymy się, że do tego ciekawego projektu pozyskano jako partnera Politechnikę Warszawską oraz że w tym centrum naukowym przybliżane są zasady działania dwóch systemów solarnych. Jesteśmy zdania, że wspólnie z Mp-tec oraz lokalnymi partnerami kooperacyjnymi istotnie przyczyniamy się do propagowania technik solarnych na jednym z potencjalnych rynków wzrostowych w Europie – powiedział Jörg Polzer, dyrektor pionu Energie regeneracyjne w spółce dena.
 
Obie instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy 9 kWp zostały wykonane w ramach powołanego przez dena „Ramowego programu instalacji solarnych dena” wspieranego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii w związku z inicjatywą eksportową „Energie odnawialne”. Firma Mp-tec z siedzibą w Eberswalde koło Berlina wykonała projekt i dostarczyła instalacje, których wszystkie komponenty zostały wyprodukowane w Niemczech. Zalicza się do nich – oprócz modułów i falowników – również system montażowy instalacji stałej oraz system naprowadzający Skytrap Plus. Te ostatnie dwa elementy zostały samodzielnie stworzone i wykonane przez firmę Mp-tec.
 
Oba systemy zostały skonstruowane w ramach warsztatów prowadzonych przez Mp-tec wraz z przedstawicielami Politechniki oraz firmy instalacyjnej i partnera projektu Agnes Elektromax. – W kontekście energii odnawialnych postrzegamy Polskę jako wyjątkowo przyszłościowy rynek i chcielibyśmy się w niego długofalowo zaangażować. Poprzez ramowy program instalacji solarnych w Polsce, zaplanowany na dziesięć lat, mp-tec robi już duży krok w tym kierunku – tak Michael Preißel, CEO firmy Mp-tec, skomentował swoją motywację do uczestniczenia w ramowym programie instalacji solarnych.
 
Ponadto poprzez niezależne i długofalowe generowanie i ocenianie danych dotyczących uzysku przez studentów Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki projekt pozwoli na pozyskanie wiarygodnych i przekonujących danych na temat większego uzysku energetycznego instalacji z systemem naprowadzającym w mniej słonecznych regionach. 
mp

REKLAMA