Wniosek do Komisji Europejskiej o ukaranie krajów wprowadzających cięcia dla sektora fotowoltaicznego

Wniosek do Komisji Europejskiej o ukaranie krajów wprowadzających cięcia dla sektora fotowoltaicznego
Clearly Ambiguous, flickr cc-by-2.0

{więcej}Przedstawiciele europejskiej branży fotowoltaicznej w liście do Komisji Europejskiej domagają się ukarania państw, które w ostatnim czasie wprowadziły retroaktywne cięcia w swoich systemach wsparcia dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. 

Europejskie Stowarzysznie Przemysłu Fotowoltaicznego (European Photovoltaic Industry Association – EPIA) skierowało list do unijnego komisarza ds. energii Gunthera Oettingera, w którym domaga się reakcji Komisji Europejskiej na mającą miejsce w kilku krajach Wspólnoty praktykę polegającą na odbieraniu przyznanych wcześniej preferencji i dopłat producentom energii w instalacjach fotowoltaicznych. 

– Jesteśmy zaniepokojeni rosnącą liczną krajów, które przyjmują retroaktywne środki zmniejszające opłacalność istniejących instalacji PV. Takie działania poważnie szkodzą ogólnemu klimatowi inwestycyjnemu i w szczególności inwestycjom w OZE, nie tylko w krajach, które przyjęły te środki, ale w całej Europie. (…) Brak pewności co do warunków realizowanych inwestycji zwiększa ryzyko inwestycyjne w branży OZE i w szczególności w PV – w ten sposób niepotrzebnie zwiększając koszt kapitału dla prywatnych inwestorów – pisze w liście do Komisji Europejskiej EPIA. 

REKLAMA
REKLAMA

Na liście krajów, które przyjęły retroaktywne środki dla właścicieli systemów fotowoltaicznych, EPIA wskazuje: 
– Czechy, które w 2010 roku wprowadziły 26-procentowy, retroaktywny podatek od zysków z instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w latach 2009-2010, 
– Hiszpanię, która w 2010 roku wprowdziła ograniczenia w produkcji energii z systemów PV oddanych do użytku przed przyjęciem wspomnianej regulacji, 
– Bułgarię, która w sierpniu 2012 roku wprowadziła dodatkowe opłaty za korzystanie z sieci energetycznych przez właścicieli systemów fotowoltaicznych oddanych do użytku od kwietnia 2010 r., 
– Belgię (region Flandrii), która wprowadziła dodatkową taryfę za dostęp do sieci energetycznej dla instalacji fotowoltaicznych korzystających z tzw. net-meteringu, 

EPIA wskazuje także, iż niektóre z wyżej wspomnianych krajów rozważają wprowadzenie kolejnych retroaktywnych ograniczeń dla PV: 
– Czechy chcą przedłużyć i zwiększyć opodatkowanie dla właścicieli istniejących elektrowni słonecznych, 
– Hiszpania wprowadzi począwszy od 2013 roku nowy 7-procentowy podatek od zysków z istniejących odnawialnych źródeł energii, 
– Francja rozważa wprowadzenie cięć w dopłatach w ramach systemu feed-in tariffs dla istniejących naziemnych farm fotowoltaicznych. 

EPIA wzywa Komisję Europejską do reakcji na wyżej wymienione praktyki i wszczęcia środków, które uniemożliwią w przyszłości wprowadzanie podobnych, retroaktywnych regulacji uderzających w operatorów wcześniej uruchomionych elektrowni fotowoltaicznych. 
gramwzielone.pl