10 najważniejszych trendów w sektorze fotowoltaicznym w 2013 roku

10 najważniejszych trendów w sektorze fotowoltaicznym w 2013 roku
foto: hsld, flickr cc-by-2.0

{więcej}Dziennikarze magazynu „Renewable Energy World” przedstawili 10 – ich zdaniem – najważniejszych trendów, które będą kształtować globalny rynek fotowoltaiczny w 2013 roku. 

„Renewable Energy World” zapowiada kolejny rok, w którym światowy rynek fotowoltaiczny będzie zdominowany przez nadpodaż paneli PV, która przełoży się – zdaniem prestiżowego magazynu – na najważniejszy trend panujący na globalnym rynku PV w 2013 roku, ale także w latach wcześniejszych, czyli spadek cen paneli determinujący spadek cen całych systemów PV. 

Chociaż analiza „Renewable Energy World” została przygotowana „pod” rynek amerykański, wiele z przedstawionych prognoz może mieć znaczenie także dla rynku PV powstającego w Polsce, a niektóre diagnozy mogą wydać się znajome także w realiach polskich. 

REKLAMA

Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych trendów, które zdaniem „Renewable Energy World” zdominują globalny rynek fotowoltaiczny w 2013 roku.

1. Dalszy spadek cen modułów fotowoltaicznych. Zdaniem „Renewable Energy World”, w 2013 roku ceny modułów fotowoltaicznych spadną o kolejne 5-10%, a na koniec 2013 roku dojdą do średniego poziomu ok. 0,6 $/W, a w przypadku najtańszych producentów – nawet do 0,5 $/W. 

2. Konsolidacja rynku producentów paneli PV. Do nasilenia się procesu przejęć mniejszych producentów paneli PV przez potentatów na globalnym rynku PV (głównie z Chin) ma przyczyniać się rządowe wsparcie dla liderów rynku PV, od którego – zdaniem „Renewable Energy World” – nie jest wolne żadne państwo, w którym produkuje się panele fotowoltaiczne. 

3. Wsparcie kapitałowe dla deweloperów i instalatorów. Producenci paneli fotowoltaicznych coraz częściej będą szukać popytu na swoje produkty poprzez oferowanie finansowania dla deweloperów, którzy będą montować ich panele PV. 

REKLAMA

4. Spadek cen inwerterów fotowoltaicznych. Ceny inwerterów spadną, podobnie jak ceny paneli fotowoltaicznych, o około 5-10%, na co wpłynie zwiększenie podaży przez producentów z Chin – na rynku, który do tej pory – w przeciwieństwie do rynku paneli PV – jest zdominowany (jeszcze) przez producentów z Europy i USA. 

5. Upadej kolejnych firm z branży PV. Z rynku będą znikać firmy instalacyjne i utrzymają się na nim tylko najsiliniejsi. To – zdaniem „Renewable Energy World” – skutek malejących marż uzyskiwanych przez instalatorów, co wymusza rosnąca konkurencja, która powoduje presję na obniżanie cen instalacji fotowoltaicznych. 

6. Neutralny wpływ polityki klimatycznej. Globalna walka ze zmianami klimatycznymi, podobnie jak w poprzednich latach – w obliczu impasu decyzyjnego – nie przyczyni się w znaczącym stopniu do rozwoju rynku fotowoltaicznego. 

7. Lobbing koncernów energetycznych. Koncerny energetyczne będą lobbować przeciwko rozwojowi rozroszonej energetyki i wdrażaniu rozwiązań zbieżnych z rozwojem fotowoltaiki, takim jak net-metering. 

8. Wzrost miękkich kosztów. Udział miękkich kosztów w cenach systemów fotowoltaicznych – podobnie jak w ostatnich latach – będzie rósł. Zdaniem „Renewable Energy World” – przyczyniać się będą do tego zakłady energetyczne utrudniające życie inwestorom w branży fotowoltaicznej m.in. poprzez mnożenie procedur biurokratycznych w procesie inwestycyjnym „w imię bezpieczeństwa sieci”. 

9. Wzrost znaczenia sektora rezydencjalnego. Znacząco rozszerzy się oferta branży fotowoltaicznej w zakresie rozwiązań dla sektora gospodarstw domowych, przy czym coraz bardziej dominować będą duże firmy instalacyjne oferujące kompleksowe rozwiązania (przykłady firm z USA: SolarCity, SunRun czy Sungevity). 

10. Konsolidacja rynku imprez wystawienniczych. Wzrośnie konsolidacja na rynku targów branżowych – w obliczu malejącej liczby firm osiągających zyskowność pozwalającą im na kosztowny udział w imprezach wystawienniczych. 
gramwzielone.pl