Nowe taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki w Portugalii

Nowe taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki w Portugalii
foto: Mataparda, flickr cc-by-2.0

{więcej}Portugalia obcięła poziom dopłat dla producentów energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych o mocy do 250 kW średnio aż o 30%.

Zgodnie z nowymi stawkami taryf gwarantowanych przyjętych przez portugalski rząd, operatorzy systemów fotowoltaicznych oddanych do użytku w 2013 roku za sprzedaną energię będą otrzymywać: 

REKLAMA

– 196 euro/MWh w przypadku instalacji fotowoltaicznych z grupy tzw. mikrogeneracji o mocy do 3,68 kW, 
– 151 euro/MWh w przypadku instalacji fotowoltaicznych z grupy tzw. minigeneracji o mocy do 250 kW, 

REKLAMA

Rząd w Lizbonie zakłada zaisntalowanie w tym roku w sumie 11 MW mikroinstalacji fotowoltaicznych, natomiast nie przedstawił informacji dotyczących planowanej mocy nowych miniinstalacji o mocy do 250 kW. W przypadku większych systemów fotowoltaicznych, na ich budowę od stycznia 2012 roku obowiązuje w Portugalii moratorium. 

Na koniec października ubiegłego roku potencjał energetyki słonecznej w Portugalii wynosił 193 MW, z czego niecałe 40 MW zainstalowano w roku 2012, a rok wcześniej zainstalowano tam 32,4 MW paneli fotowoltaicznych. Udział energii słonecznej w produkcji energii elektrycznej w Portugalii – według Direccao Geral de Geologia e Energia (DGGE) – wyniósł w pierwszych 10 miesiącach 2012 roku 1,8%. Portugalia posiada obecnie około 10,4 GW źródeł odnawialnych – zainstalowanych głównie w energetyce wodnej. 
gramwzielone.pl