Średnie ceny paneli fotowoltaicznych na początku 2013 r.

Średnie ceny paneli fotowoltaicznych na początku 2013 r.
Mountain Ash, flickr cc-by-2.0

{więcej}Photon podał średnie ceny modułów fotowoltaicznych zanotowane na niemieckim rynku spot na początku stycznia. 

Wywodząca się z Niemiec firma zestawienie cen paneli fotowoltaicznych opracowała na podstawie zebranych z niemieckiego rynku spotowych, średnich cen poszczególnych typów modułów: monokrystalicznych, polikrystalicznych i cienkowarstwowych. 

REKLAMA

Średnia cena modułów monokrystalicznych na początku stycznia na niemieckim rynku spot wynosiła 0,59 €/W i była niższa o 14,5% w porównaniu do początku stycznia 2012 roku. W przypadku modułów polikrystalicznych, ich średnia cena na rynku spot w Niemczech na początku stycznia wynosiła 0,49 €/W i była aż o 14% niższa niż w ostatnim tygodniu grudnia 2012 r. oraz o 35,5% niższa niż rok wcześniej. Z kolei w grupie modułów cienkowarstwowych średnie ceny w Niemczech w połowie ubiegłego miesiąca kształtowały się na poziomie 0,51 €/W i były o 29,2% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

REKLAMA

Co ciekawe, w rankingu cenowym Photona pierwszy raz średnia cena modułów polikrystalicznych spadła poniżej poziomu średnich cen modułów cienkowarstwowych. Tak znaczący spadek cen modułów polikrystalicznych może wynikać z ich dużej nadpodaży na niemieckim rynku – o wiele większej niż modułów monokrystalicznych stosowanych częściej w mniejszych instalacjach fotowoltaicznych, których rozwój w Niemczech nie spowolnił tak bardzo jak rozwój większych, naziemnych systemów fotowoltaicznych, do których budowy są stosowane z reguły panele polikrystaliczne. 
gramwzielone.pl