Zapraszamy na VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Zapraszamy na VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
...
{więcej}Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej to największa konferencja w sektorze energetyki słonecznej w Polsce. Jej VI edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 13-14 maja 2013 r. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej.

 
Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation jest jednym z najbardziej obiecujących w Europie. Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011r. uplasowały  polski rynek na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Pomimo, że europejski rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny, branża ciężką i konsekwentną pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i zasłużyła w pełni na szacunek decydentów – regulujących rynek energii i wspierających rozwój energetyki odnawialnej. Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOSIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Branża kolektorów słonecznych stanowi dzisiaj, w przededniu uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, doskonałą bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego dla kolektorów rynku fotowoltaiki.

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ma w dalszym ciągu duże możliwości rozwoju. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV. Większość z tych instalacji nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Długo oczekiwanym rozwiązaniem przez nowo powstające firmy oraz potencjalnych użytkowników instalacji PV są zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii wg Ministerstwa Gospodarki kwoty stałych taryf dla mikroinstalacji. Takie zmiany byłyby po raz pierwszym w historii ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane kwoty stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Jak zauważa Pan Grzegorz Wiśniewsk i- Prezes IEO „taki system wsparcia dopiero pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów oraz ich instalacji”.

VI już Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2013 r. w Toruniu w Dworze Artusa, a jego motywem przewodnim będą „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej”. Forum jest największym na skalę krajową spotkaniem branży energetyki słonecznej. Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  – Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

REKLAMA
REKLAMA

Forum będzie trwało dwa dni i będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni. Forum adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją jest już, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci „Europejskie Słoneczne Dni”
Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.solarforum.ieo.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej!
Instytut Energetyki Odnawialnej