Wsparcie dla fotowoltaiki w nowym projekcie ustawy o OZE będzie niższe?

Wsparcie dla fotowoltaiki w nowym projekcie ustawy o OZE będzie niższe?
Janusz Pilitowski. Materiały Ministerstwa Gospodarki

{więcej}Janusz Pilitowski, szef Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki poinformował, że możemy spodziewać się rewizji wysokości wsparcia dla poszczególnych grup technologii OZE w stosunku do wartości dopłat zapisanych w projekcie ustawy o OZE z października 2012 r. 

Podczas ostatniego spotkania parlamentarnego zespołu do spraw energetyki, przedstawiciel resortu gospodarki poinformował, że w porównaniu do projektu ustawy o OZE z października 2012 roku, w nowej wersji projektu zostaną zrewidowane poziomy wsparcia dla wybranych grup technologii OZE, co ma wynikać ze zmiany kosztów poszczególnych technologii. Przy ustalaniu wielkości wsparcia określanego przez tzw. współczynniki korekcyjne mnożące jednostkową wartość zielonego certyfikatu resort gospodarki kieruje się bowiem aktualnym poziomem cen danych technologii OZE, które – w opinii przedstawionej przez Janusza Pilitowskiego – od momentu ostatnich kalkulacji MG w sprawie ustalenia poziomów wsparcia, w pewnych przypadkach uległy zmianie. Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki wskazał w tym wypadku na przykład fotowoltaiki. 

Jak wynika z wypowiedzi Janusza Pilitowskiego, resort gospodarki określając wysokość współczynników i mechanizmy ich weryfikacji m.in. dla fotowoltaiki, sugeruje się działaniami rządu Niemiec, który w ostatnich miesiącach wprowadził regulacje, zgodnie z którymi wsparcie dla fotowltaiki w ramach niemieckiego systemu feed-in tariffs jest obniżane praktycznie co mieisiąc. Dodatkowo, podczas ostatniego wystąpienia Janusz Pilitowski zwrócił uwagę na fakt, że w niektórych regionach Europy fotowoltaika stała się już w pełni konkurencyjna z innymi źródłami energii i nie potrzebuje dopłat. 

REKLAMA
REKLAMA

Wypowiedź Janusza Pilitowskiego sugeruje, że resort gospodarki może zrewidować wysokość wsparcia dla fotowoltaiki, gdyż uznał, że w ostatnich miesiącach ceny technologii fotowoltaicznych spadły tak znacząco, że trzeba obniżyć wysokość współczynników korekcyjnych – mimo, że jeszcze kilka miesięcy temu resort gospodarki zakładał, że przyjęte wówczas współczynniki korekcyjne pozostaną niezmienne przez pierwsze dwa lata funkcjonowania ustawy o OZE.

O ile jednak ceny systemów fotowoltaicznych, na które wpływają głównie spadki cen modułów fotowoltaicznych przy praktycznie niezmiennych kosztach pozostałych komponentów systemów PV – spadły znacząco w ujęciu rok do roku (ceny modułów spadły nawet o około 30% r/r), od października ubiegłego roku, a więc od momentu opublikowania ostatniego projektu ustawy o OZE, ceny modułów fotowoltaicznych praktycznie nie uległy zmianie i nie zanosi się, aby moduły taniały także w kolejnych miesiącach. Analitycy branży fotowoltaicznej szacują, że w obliczu dostosowania się podaży i popytu na europejskim rynku, ceny modułów fotowoltaicznych w tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie będą spadać. 

Do poznania nowych wartości wsparcia dla fotowoltaiki i innych technologii OZE musimy jednak poczekać do ujawnienia przez resort gospodarki ostatecznego, uzgodnionego w rządzie, projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ministerstwo gospodarki utrzymuje, że do końca tego kwartału projekt ustawy o OZE zostanie skierowany do parlamentu, a w ubiegłym tygodniu minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział na ten tydzień ostateczne rozstrzygnięcia w spornych kwestiach dotyczących projektu ustawy. 
gramwzielone.pl