Belgowie uzyskali dostęp do bieżących wyników pracy systemów fotowoltaicznych

http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation/Solar-power-generation-data/Map

REKLAMA
REKLAMA