Polska spółka z branży fotowoltaicznej wejdzie na giełdę NewConnect

Polska spółka z branży fotowoltaicznej wejdzie na giełdę NewConnect
...

{więcej}Podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii – planuje debiut na rynku NewConnect w II kw. 2013 r. Debiut poprzedzi oferta prywatna o wielkości ok. 1 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na budowę sieci punktów obsługi klienta „Voolt”, które będą oferowały kompleksowe rozwiązania proekologiczne dla domu/firmy, a także na budowę małych instalacji fotowoltaicznych. Funkcję autoryzowanego doradcy pełni Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Na dzień dzisiejszy prace w resorcie Ministerstwa Gospodarki nad nową ustawą OZE są już na bardzo zaawansowanym etapie. Jej wejście w życie będzie oznaczało stworzenie bardzo chłonnego rynku prosumenta tj. uczestnika rynku energetycznego, w którym pełni on rolę zarówno dostarczyciela usług jak i współkreatora oferty, a jego aktywność przejawia się przede wszystkim w wytwarzaniu energii na potrzeby własne oraz przekazywaniu jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Co za tym idzie, oznacza to pojawienie się dużej możliwości rozwoju zarówno dla firm handlowych jak i dla całego obszaru doradztwa w tym segmencie. Warto także zwrócić uwagę na ostatnie proponowane zmiany w ustawie OZE, które stwarzają korzystne warunki rozwoju dla firm z sektora MŚP, szczególnie z uwagi na dużą opłacalność małych inwestycji fotowoltaicznych, co wiążą się m.in. z mniejszą kapitałochłonność takich przedsięwzięć.

– Środki z emisji akcji planujemy wykorzystać na stworzenie szerokiej i kompleksowej struktury oferty handlowej, co pozwoli nam w perspektywie kilku najbliższych lat na ukierunkowanie inwestycji w najbardziej dochodowych obszarach tego rynku. Będzie to także istotne z punktu widzenia dywersyfikacji przychodów, które w tej chwili są generowane głównie z działalności handlowej. Docelowo planujemy realizować inwestycje we własne elektrownie fotowoltaiczne oraz budować sieć dystrybucji nowoczesnych rozwiązań solarnych, a także oferować pełen zakres usług w obszarze doradztwa na rynku OZE tj. począwszy od usług projektowania i wdrażania rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych, sektorze komercyjnym i jednostkach samorządu terytorialnego (JST), aż po nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządzania m.in. energią i sieciami teleinformatycznymi – mówi Wojciech Żak, Prezes Zarządu Novavis S.A.
 
Cele emisyjne:

REKLAMA
REKLAMA

– Budowa sieci punktów obsługi klienta „Voolt”, której przedmiotem działalności będzie sprzedaż produktów Novavis S.A. i jej partnerów oraz doradztwo w obszarze OZE dla sektora MŚP oraz klientów indywidualnych. Do końca 2013 planowane jest uruchomienie minimum trzech takich punktów,
– Budowa własnych małych instalacji fotowoltaicznych (w tym także instalacji hybrydowych z mikroturbinami wiatrowymi), 
– Rozwój programu budowy instalacji fotowoltaicznych we współpracy ze Spółdzielniami oraz JST, w tym m.in. rozwój programu „Zielone Spółdzielnie” i „Dachy dla Gminy”.
– Stworzenie i promocja e-platformy dedykowanej do sprzedaży urządzeń z segmentu OZE wraz z systemem prezentacji i dystrybucji. Platforma będzie zintegrowana z interaktywnym systemem doboru optymalnego źródła z OZE dla prosumenta i MSP, 
– Przygotowanie terenu w Dłutowie pod budowę farmy fotowoltaicznej oraz wykonanie infrastruktury technicznej wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej.
 
W ramach nowej emisji akcji Novavis S.A. zdecydowała się na wykorzystanie rachunku powierniczego typu Escrow, co m.in. zapewni inwestorom większe bezpieczeństwo powierzonych środków.

 – Przy planowaniu struktury prywatnej emisji akcji poświęciliśmy dużo uwagi na stworzenie ram oferty, które zredukują ryzyko inwestora indywidualnego. Przede wszystkim zależało nam na zapewnieniu jak najkrótszego czasu pomiędzy wpłatą na akcje a ich debiutem na rynku NewConnect, a także na ustaleniu procedur, które będą gwarancją właściwego i terminowego wykorzystania powierzonych środków. Zgodnie z rekomendacją naszego autoryzowanego doradcy zdecydowaliśmy się na utworzenie specjalnego rachunku powierniczego typu Escrow, na którym środki będą zablokowane do momentu wprowadzenia akcji do obrotu. Oznacza to, iż środki będą wpłacane na specjalne konto bankowe, które do czasu debiutu będzie zamrożone, a ich wykorzystanie będzie możliwe dopiero dzień po debiuciem- mówi Wojciech Żak, Prezes Zarządu Novavis S.A.

Novavis S.A. jest partnerem handlowym wiodących producentów rozwiązań układów fotowoltaicznych m.in.: SCHUCO. Spółka prowadzi także działalność komercyjną w segmencie sprzedaży kolektorów słonecznych firmy WATT. 

– W najbliższym czasie planujemy uruchomić sprzedaż mikroturbin wiatrowych własnej produkcji. Obecnie prowadzimy również rozmowy z partnerem strategiczny, celem uruchomienia dystrybucji innowacyjnej technologii fotowoltaicznej w Polsce – dodaje Wojciech Żak, Prezes Zarządu Novavis S.A.
Novavis