Ministerstwo Gospodarki o zasadach wsparcia dla fotowoltaiki w ustawie o OZE

Ministerstwo Gospodarki o zasadach wsparcia dla fotowoltaiki w ustawie o OZE
foto: Schott Solar press

{więcej}Najnowsze założenia do projektu ustawy o OZE w zakresie wsparcia dla fotowoltaiki przedstawiła w tym tygodniu podczas VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej Małgorzata Turalska z Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. 

Resort gospodarki pracuje obecnie nad wprowadzeniem nowych zasad wsparcia dla energetyki fotowoltaicznej – w stosunku do reguł przyjętych w projekcie ustawy o OZE opublikowanym w październiku 2012 r. 

Jak poinformowała Małgorzata Turalska, Ministerstwo Gospodarki chce m.in. zaktualizować poziomy wsparcia dla fotowoltaiki – w stosunku do wartości opublikowanych w październiku – na podstawie analizy kosztowej dla inwestycji w poszczególnych technologiach OZE przygotowanej dla MG przez wybraną firmę konsultingową. Przedstawicielka resortu gospodarki wyjaśniła, że poziomy wsparcia dla fotowoltaiki przyznane w projekcie ustawy o OZE z października 2012 r. zostały ustalone na podstawie danych o kosztach PV zebranych na początku ubiegłego roku i dlatego potrzebna jest ich aktaulizacja. 

REKLAMA
REKLAMA

Przedstawicielka resortu gospodarki odniosła się także do zaproponowanych przez MG kilka tygodniu temu ograniczeń we wsparciu dla fotowoltaiki, w tym do ograniczenia możliwości otrzymania wsparcia dla operatorów farm fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 2 MW, a także do wprowadzenia zasady, zgodnie z którą farmy fotowoltaiczne objęte wspraciem będą mogły powstawać w odległości przynajmniej 1 km od wybudowanej wcześniej tego typu instalacji. Wcześniejsza propozycja przedstawiona przez dyrektora departamentu OZE w MG Janusza Pilitowskiego zakładała ograniczenie wynoszące 2 km. Jak podkreśliła Małgorzata Turalska, propozycja wprowadzenia ograniczenia odległościowego nie jest jednak jeszcze ostateczna i jest przedmiotem dyskusji w resorcie gospodarki, a także dodała, że ograniczenie to nie będzie dotyczyć instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na dachach. 

Małgorzata Turalska poinformowała ponadto, że Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje propozycję ograniczenia wsparcia dla fotowoltaiki po przekroczeniu określonych łącznych mocy PV. Zgodnie z aktualnymi założeniami, MG chce ograniczyć poziom dopłat dla fotowoltaiki o 25%, gdy całkowity potencjał PV przekroczy 500 MW i o 50% w przypadku przekroczenia poziomu 800 MW. Jak dodała przedstawicielka MG, ograniczenie wsparcia w tym wypadku miałoby nie dotyczyć mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW. 

Więcej na temat aktualnych zasad wsparcia dla mikroinstalacji OZE, które znajdą się w ustawie o OZE: MG o nowościach w projekcie ustawy o OZE w zakresie wsparcia dla mikroinstalacji

gramwzielone.pl