Założenia dla domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w programie "Samospłacający się dom"

Założenia dla domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w programie "Samospłacający się dom"
jmlawlor, flickr cc-by-2.0

{więcej}W ubiegłym tygodniu Bank Ochrony Środowiska i organizacja Pracodawcy RP przedstawiły założenia programu „Samospłacający się dom”, który zakłada budowę domów jednorodzinnych wyposażonych w domowe mikroelektrownie fotowoltaiczne. 

Celem programu „Samospłacający się dom” opracowanego przez Bank Ochrony Środowiska i Pracodawców RP jest budowa 100 tysięcy domów jednorodzinnych wyposażonych m.in. w instalacje fotowoltaiczne i inne źródła OZE, dzięki którym gospodarstwa domowe będą mogły produkować energię elektryczną i sprzedawać ją do sieci energetycznej. 

Pomysłodawcy programu „Samospłacający się dom” zakładają, że domy realizowane w jego ramach będą bazować na produkcji energii w posadowionych na gruncie obok domów mikroinstalacjach fotowoltaicznych o mocy 40 kW. 

REKLAMA

–  Chodzi o nieruchomość, która zarabia sama na siebie. Kluczowym, a zarazem innowacyjnym rozwiązaniem, jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu. Mikroelektrownia słoneczna o mocy 40kW usytuowana na działce przynależnej do domu, będzie nie tylko dostarczać darmowy prąd mieszkającej w nim rodzinie, ale też zwiększać jej dochody dzięki sprzedaży nadwyżek energii do sieci – ocenił Mariusz Klimczak, prezes BOŚ, podczas ubiegłotygodniowej prezentacji założeń programu „Samospłacający się dom”. 

REKLAMA

BOŚ szacuje wstępnie, że przychody z tytułu eksploatacji domowej instalacji fotowoltaicznej i innych energooszczędnych rozwiązań proponowanych w ramach programu „Samospłacający się dom” mogą wynieść ok. 3,5 tys. zł na miesiąc. Wysokość przychodów będzie jednak zależeć od przyjętych w ustawie o odnawialnych źródłach energii zasad dopłat do produkcji zielonej energii w domowych instalacjach fotowoltaicznych.

Gospodarstwa domowe chętne do skorzystania z programu będą musiały wybrać jeden z projektów domów udostępnionych przez BOŚ. Wymogi dla domu, który będzie można zrealizować w ramach programu „Samospłacający się dom”, to ogrodzona i niezacieniona działka o powierzchni przynajmniej 2 tys. m2, z czego 800 m2 zajmie naziemna elektrownia fotowoltaiczna. 

BOŚ informuje, że cena wybranego projektu dla domu o powierzchni 92 m2 z uwzględnieniem naziemnej instalacji fotowoltaicznej wyniosą około 560 tys. zł. W przypadku kredytu zaciągniętego na 25 lat przy marży banku na poziomie 1,5%, miesięczne przychody ze sprzedaży nadwyżek energii wraz z oszczędnościami na kosztach utrzymania domu przewyższałyby ratę kredytu – zgodnie z obecnymi założeniami programu „Samospłacający się dom” – o ok. 600 zł. 

W założeniach do programu BOŚ przyjął, że produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWh może wynieść w pierwszym roku eksploatacji przeciętnie ok. 38 544 kWh/rok, z czego zużycie własne wyniesie ok. 5000 kWh/rok. BOŚ przyjmuje spadek efektywności instalacji PV na poziomie 0,5 proc. rocznie, wobec czego – przy rocznej konsumpcji energii na poziomie 5000 kWh –  średnioroczna produkcja energii może wynieść ok. 31 194 kWh.

Przy obliczeniach przychodów BOŚ wziął pod uwagę stawki dopłat do produkcji energii z aktualnego projektu ustawy o OZE, zgodnie z którym za sprzedaż energii z naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW będzie można otrzymać 1,10 zł/kWh. Jak ponadto podaje BOŚ, przy rocznej produkcji na poziomie 31 194 kWh, przyjęte w programie „Samospłacający się dom” średnioroczne przychody gospodarstwa domowego mogą wynieść 34 314 zł rocznie.
gramwzielone.pl