P. Dobrowolski, Lumen Technik: W Polsce brakuje śmiałej wizji rozwoju branży fotowoltaicznej

P. Dobrowolski, Lumen Technik: W Polsce brakuje śmiałej wizji rozwoju branży fotowoltaicznej
Paweł Dobrowolski, Lumen Technik.

{więcej}- Przy obecnym systemie wsparcia producentów energii odnawialnej inwestycja Podlasie Solar Park, nie mogłaby być realizowana bez dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jeśli podobne projekty mają być rentowne w przyszłości, to niezbędne jest szybkie uchwalenie ustawy o OZE – zauważa Paweł Dobrowolski, Prezes Zarządu Lumen Technik Sp. z o.o. – firmy z Grupy Amber Energia, biorącej udział w realizacji inwestycji Podlasie Solar Park – jednego z pierwszych w Polsce dużych projektów farm fotowoltaicznych. 
 
Gramwzielone.pl: Lumen Technik weźmie udział w budowie farm fotowoltaicznych w ramach projektu Podlasie Solar Park. Jakie są jego podstawowe założenia?
 
Paweł Dobrowolski, Lumen Technik: Projekt pozwoli na zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji energii w Polsce, czym wpisuje się w krajowe potrzeby polityki energetycznej. Inwestycja Podlasie Solar Park jest unikatowa na skalę całego kraju. Będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce, zajmie ok. 8 hektarów powierzchni. Farmy położone w miejscowościach Kolno (2 instalacje), Lipsk i Jedwabne będą  oddawały energię do sieci energetycznej. Inwestycja realizowana jest w ramach spółek celowych z Grupy Amber Energia, których właścicielem jest firma Amber Energia Wytwarzanie Sp. z o.o. – zarządzająca całą inwestycją. Lumen Technik Sp. z o.o. jest aktywnie zaangażowany w realizację inwestycji. Przedstawiciele Lumen Technik stanowią część zespołu projektowego Podlasie Solar Park, sprawując m.in. nadzór merytoryczny w zakresie fazy projektowej i budowlanej. Za realizację poszczególnych działań w ramach inwestycji odpowiedzialne będą zewnętrzne podmioty – wykonawcy, którzy zostaną wyłonieni w ramach procedury zapytań ofertowych. Procedura ta skierowana jest zarówno do podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.

REKLAMA

Jaki jest planowany harmonogram prac i kiedy będziemy mogli zobaczyć ich efekty?
 
Posiadamy komplet niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz decyzji formalnych, łącznie z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac w terenie. Na początku przewidujemy realizację projektu w Lipsku o mocy zainstalowanej  268,8 kWp. Następnie będziemy uruchamiać instalacje w kolejnych lokalizacjach. Realizację całej inwestycji planujemy zakończyć – jeśli pozwolą na to warunki pogodowe – w trzecim kwartale tego roku. Najpóźniej na początku 2014 r. w woj. podlaskim uruchomione zostaną pozostałe elektrownie w ramach Podlasie Solar Park o łącznej mocy ok. 4 MW.
 
Jak wygląda struktura finansowania inwestycji?
 
Właściciel inwestycji, firma Amber Energia Wytwarzanie Sp. z o. o., na realizację projektu Podlasie Solar Park pozyskała dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz ze źródeł komercyjnych. Obecnie kluczowa dla realizacji projektu jest kwestia ceł antydumpingowych na chińskie panele fotowoltaiczne. Ewentualne nałożenie wysokich ceł karnych może znacząco wpłynąć na koszty całej inwestycji, ponieważ koszt paneli stanowi aż 40-50% całości kosztów realizacji farmy solarnej.
 
Jak pokazują przykłady realizacji pierwszych projektów farm fotowoltaicznych w Polsce, niezwykle istotne dla inwestorów i dla powodzenia planowanych przez nich projektów okazuje się podejście lokalnych urzędników. Jak układa się współpraca z gminami, na terenie których są realizowane projekty farm PV w ramach projektu Podlasie Solar Park?
 
Jednym z czynników, które zaważyły o powstaniu farm właśnie w tej lokalizacji, było przychylne nastawienie lokalnych władz. Nam jako inwestorowi udało się pozyskać lokalizacje idealne pod naszą inwestycję, a gminy, na terenie których będą działać farmy – Kolno, Lipsk i Jedwabne, skorzystają na tej inwestycji finansowo. Ponadto, powstaną nowe miejsca pracy związane z budową oraz eksploatacją obiektów. Bardzo pozytywnie na plany budowy kompleksu Podlasie Solar Park zareagowały także społeczności lokalne. Z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że energia ze słońca jest najczystszym możliwym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej. Z punktu widzenia lokalnych społeczności elektrownie słoneczne są bowiem zupełnie neutralne, a wręcz mają pozytywny wpływ na postrzeganie gminy i regionu.
 
Jednym z bardziej problematycznych zagadnień podczas przygotowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym także farm fotowoltaicznych, jest kwestia decyzji środowiskowej. Jak sprawa postępowania środowiskowego wygląda w przypadku projektów farm PV wchodzących w skład Podlasie Solar Park?
 
W Polsce nie ma jasnych odgórnych przepisów mówiących o tym czy i w jaki sposób prowadzić postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,  Zdaniem podlaskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska farmy słoneczne nie wymagają przeprowadzania pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Wszystko jednak zależy także od wielkości inwestycji i jej usytuowania. Ponadto, należy podkreślić, że brak odgórnych przepisów powoduje, że w całym kraju zdarzają się niestety różne interpretacje, co może narazić inwestorów na dodatkowe koszty i znacznie wydłużyć procedury administracyjne.
 
Projekt Podlasie Solar Park jest realizowany w momencie, w którym w dalszym ciągu czekamy na ustawę o odnawialnych źródłach energii. Brak ustawy blokuje wiele projektów fotowoltaicznych, w przypadku których inwestorzy wstrzymali przygotowania nie mając pewności co do przyszłego systemu wsparcia dla OZE i otoczenia regulacyjnego dla producentów zielonej energii. Jaka jest Pana opinia w temacie ustawy o OZE?
 
Przy obecnym systemie wsparcia producentów energii odnawialnej inwestycja ta nie mogłaby być realizowana bez dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jeśli podobne projekty mają być rentowne w przyszłości, to niezbędne jest szybkie uchwalenie ustawy o OZE. Prace nad ustawą OZE toczą się zbyt wolno i jest to spore rozczarowanie. Obecnie ścierają się grupy różnych interesów, co nie pozwala dokończyć prac nad ustawą. Przygotowanie jej i uchwalenie wymaga odważnych decyzji, a przede wszystkim pewnej wizji wieloletniego rozwoju branży, czego wydaje się, że w Polsce brakuje. Konieczne jest wprowadzenie ustawy o OZE tak, by zapewnić dostęp do rynku klientom indywidualnym, czyli prosumentom oraz małym firmom. Tą drogą idzie cała Europa – już w roku 2011 w Unii Europejskiej powstało więcej mocy wytwórczych w technologii fotowoltaicznej, niż we wszystkich innych technologiach (także konwencjonalnych) razem wziętych. Podobnie było w roku 2012. Europa już zrozumiała, że nie ma odwrotu od OZE. Podobna sytuacja jest w Polsce, gdzie rynek powoli zapełnia się inwestycjami w energię odnawialną. Do tego jednak konieczne jest zlikwidowanie wsparcia dla współspalania, które podnosi koszty produkcji energii z OZE. To jednak domena największych koncernów energetycznych, a one agresywnie walczą o zachowanie status quo. 

gramwzielone.pl

REKLAMA