Oświadczenie prezesa AFASE w sprawie ceł na chińskie panele fotowoltaiczne

Oświadczenie Thorstena Preugschasa prezesa Soventix GmbH oraz przewodniczącego Sojuszu na rzecz Przystępnej Energii Słonecznej (AFASE) w związku z dzisiejszym spotkaniem komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta z chińskim ministrem ds. handlu Gao Huchengiem:

„Unia Europejska oraz Chiny mają niewiele czasu na znalezienie kompromisu [w sprawie ceł na chińską fotowoltaikę]. Wzywamy obie strony, by w ciągu najbliższych 6 tygodni osiągnęły porozumienie, które pozwoli uniknąć podwyżek cen, a także takie, które będzie służyć interesom zarówno segmentu produkcyjnego, jak i dystrybucyjnego branży energetyki słonecznej. Musimy mieć jasność co do jednej rzeczy: przy aktualnym rozwój rynku nie ma miejsca dla wzrostu cen”.
 
O AFASE:
Organizacja AFASE to zarejestrowane w Niemczech stowarzyszenie zrzeszające największych światowych producentów z branży energetyki słonecznej, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dostarczanie energii słonecznej w konkurencyjnych i przystępnych cenach. Od momentu założenia organizacja AFASE rozrosła się, zrzeszając obecnie ponad 600 firm. AFASE używa metod zbiorowej komunikacji w celu zwrócenia uwagi oraz przeciwdziałania ryzyku protekcjonizmu, jak również w celu promocji korzyści płynących z wolnego handlu produktami solarnymi. 

REKLAMA

http://www.renewableenergyworld.com/rea/blog/post/2013/06/china-eu-solar-trade-talks-get-positive?cmpid=SolarNL-Saturday-June22-2013

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-599_en.htm?locale=en