Energa ogłosiła przetarg na wykonawcę farmy fotowoltaicznej

Energa ogłosiła przetarg na wykonawcę farmy fotowoltaicznej
foto: Energa press

{więcej}Energa zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy od 1,6 do 2 MW, która będzie zlokalizowana w rejonie Gdańska. Firma ogłosiła przetarg na wykonawcę inwestycji. 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez należącą do Energi firmę Elektrownia CCGT Gdańsk sp. z o.o. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu wykonawczego na podstawie przedłożonego przez zamawiającego projektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza możliwość pojawienia się konieczności uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa elektrowni fotowoltaicznej będzie wykonywana na terenie należącym do Elektrowni CCGT Gdańsk, na obszarze nie większym niż 4 ha.

Zamówienie obejmie w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projekt wykonawczy, i jeśli konieczne projekt budowlany, uzyskanie wszelkich decyzji oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zajdzie taka konieczność, dostawę, budowę, montaż, szkolenie personelu, testy instalacji, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz świadczenie usług serwisowych.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zostanie określony w SIWZ. 

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z zasadami przetargu wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki:

– średni roczny przychód z działalności operacyjnej, za okres trzech ostatnich lat obrotowych na poziomie nie niższym niż 4.000.000,00 PLN,
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN,
– środki finansowe lub zdolność kredytowa na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN.


Szczegóły przetargu [PDF]


gramwzielone.pl