Przeciwnicy ceł na chińskie panele fotowoltaiczne przeciwko porozumieniu Brukseli i Pekinu

Przeciwnicy ceł na chińskie panele fotowoltaiczne przeciwko porozumieniu Brukseli i Pekinu
Oregon DOT, flickr cc-by-2.0

{więcej}Komisja Europejska ogłosiła, że zostało zawarte porozumienie w sprawie postępowania antydumpingowego przeciwko chińskim krystalicznym ogniwom i modułom fotowoltaicznym (PV) pomiędzy Unią Europejską a Chinami. I chociaż żadne szczegóły umowy nie są jeszcze znane, Stowarzyszenie na rzecz Przystępnej Energii Słonecznej (AFASE) wzywa państwa członkowskie do odrzucenia porozumienia, którego konsekwencją będzie wzrost cen produktów solarnych, a co za tym idzie ogromne straty w segmencie dystrybucyjnym PV, tj. pośród firm instalatorskich i deweloperskich – czytamy w komunikacie Stowarzyszenia na rzecz Przystępnej Energii Słonecznej (AFASE) na temat porozumienia w sprawie antydumpingowych ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do Europy. 

Poniżej prezentujemy komunikat AFASE:

Odkąd Komisja Europejska, 5 czerwca br., podjęła decyzję o nałożeniu ceł tymczasowych obserwujemy znaczne osłabienie popytu na energetykę słoneczną w Europie, co już doprowadziło kilka znaczących firm z branży, takich jak Gehrlicher Solar AG z Niemiec, do ogłoszenia upadłości.

REKLAMA
REKLAMA

Thorsten Preugschas, prezes firmy Soventix oraz przewodniczący AFASE powiedział: “Wzrost cen jedynie przyspieszy to, co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, czyli znaczną redukcję liczby miejsc pracy w całym łańcuchu wartości PV. Jeżeli doniesienia o porozumieniu potwierdzą się, będziemy zmuszeni zwolnić pracowników zatrudnionych w UE i przenieść swoją działalność poza stary kontynent, w regiony, gdzie zapotrzebowanie na energetykę słoneczną stale rośnie. Wówczas jednak będziemy korzystać z usług lokalnych instalatorów, a to  oznacza, że tysiące firm instalatorskich z Europy straci zlecenia.”

Denis Gieselaar, dyrektor holenderskiej firmy Oskomera Solar Power Solutions i członek zarządu AFASE dodał: „Apelujemy do decydentów, aby przemyśleli porozumienie, które zostanie im przedłożone do podpisania, a także o to, by zwrócili uwagę na głosy przedstawicieli branży PV płynące całej Europy sprzeciwiające się podwyżkom cen, które spowodują dalszy spadek popytu na produkty solarne. Porozumienie oparte na cenach minimalnych i kwotach importowych doprowadzi do wielkich strat wśród europejskich producentów fotowoltaiki w czasach, w których tak bardzo potrzebujemy wzrostu zielonych miejsc pracy.”

Dr Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki skomentował informację o porozumieniu w następujący sposób: “Porozumienie zawarte pomiędzy KE oraz Chinami to na pewno mniejsze zło niż ustanowione wcześniej cła na produkty fotowoltaiczne. Niemniej jednak, ceny minimalne i limity z pewnością zwiększą koszty instalacji systemów fotowoltaicznych, co nie przysłuży się rozwojowi branży PV w naszym kraju. Polska i Europa potrzebują silnego przemysłu fotowoltaicznego na całej długości łańcucha dostaw PV. UE i Polska muszą rozwinąć prawdziwą przemysłową politykę, która zachęci i wzmocni inwestycje w tą branże, tak by energetyka słoneczna mogła stać się głównym dostarczycielem energii dla Europy i Polski, co pozwoli na osiągnięcie gospodarczych i środowiskowych celów w nadchodzących dekadach”.
 
Na początku tego roku analiza wykonana przez niezależny szwajcarski instytut Prognos pokazała, że nałożenie ceł na jakimkolwiek poziomie automatycznie spowoduje spadek popytu na produkty solarne oraz utratę miejsc pracy. Aż 242 tys. miejsc pracy w całej Europie może być zagrożone w ciągu następnych trzech lat W przypadku nałożenia ceł w wysokości 60%, w ciągu następnych trzech lat, może być zagrożonych aż 242 tys. miejsc pracy w całej Europie.

O AFASE:
Stowarzyszenie na Rzecz Przystępnej Energii Słonecznej (AFASE), zarejestrowane w Niemczech, jest koalicją ponad 750 firm z branży energetyki słonecznej, zatrudniających ponad 77 tyś. osób w całej UE. Organizacja dąży do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest promowanie korzyści płynących z wolnego handlu produktami PV.
AFASE