Zasady montażu i eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmach

Zasady montażu i eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmach
stantontcady, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, koncesji, umowy przyłączeniowej i kosztów przyłączenia – to wybrane ułatwienia dla właścicieli mikroinstlacji fotowoltaicznych wprowadzone w życie wraz z ostatnią nowelizacją Prawa energetycznego. Nie wszystkie dotyczą jednak przedsiębiorców. 

W nowelizacji Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r., która weszła w życie 11 września br., znajdziemy m.in. zapisy istotne dla gospodarstw domowych i firm zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW. 

Zgodnie z nowymi przepisami osoby zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE nie muszą już rejestrować działalności gospodarczej, a nadwyżki produkowanej energii mogą sprzedawać do sieci po cenie wynoszącej 80% średniej ceny z rynku hurtowego w roku wcześniejszym – wynoszącej w tym roku ok. 160 zł/MWh. 

REKLAMA
REKLAMA

Cena gwarantowana za sprzedaż energii nie dotyczy jednak eksploatujących mikoinstalacje fotowoltaiczne przedsiębiorców, którzy w dalszym ciągu mogą korzystać ze wsparcia w ramach obecnego systemu zielonych certyfikatów. 

Przedsiębiorców nie dotyczy także kolejne ułatwienie przewidziane w małym trójpaku dla osób montujących mikroinstalacje OZE. Chodzi o koncesję, którą – w przeciwieństwie do gospodarstwa domowego eksploatującego mikroinstalację fotowoltaiczną – przedsiębiorca będący właścicielem takiego systemu musi posiadać. 

Natomiast zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowe po wprowadzeniu w życie małego trójpaku są zwolnione z kosztów przyłączenia do sieci mikroinstalacji PV, montażu układu zabezpieczającego i układu ppomiarowo-rozliczeniowego oraz opłat związanych z przyłączeniem – jeśli podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy,moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w aktualnie posiadanych warunkach przyłączenia. Wówczas przyłączenie do sieci odbywa się jedynie na podstawie zgłoszenia. W innym przypadku potrzebna jest natomiast umowa przyłączeniowa, a podmiot przyłączający mikroinstlację ponosi związane z tym koszty stanowiące połowę ustalonych przez zakład energetyczny, całkowitych kosztów przyłączenia. 

Innym ułatwieniem wniesionym przez mały trójpak, które dotyczy zarówno osób fizycznych jak i firm, jest zasada, że mikroinstalacje o mocy do 40 kW zostają zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego. 
gramwzielone.pl