SunShot Initiative: ograniczyć cenę systemów fotowoltaicznych do 1,25 $/W

SunShot Initiative: ograniczyć cenę systemów fotowoltaicznych do 1,25 $/W
SolarCity press

{więcej}Amerykański federalny instytut National Renewable Energy Laboratory (NREL) w ramach inicjatywy SunShot Initiative chce ograniczyć cenę systemów fotowoltaicznych dzięki zminimalizowaniu miękkich kosztów instalacji. Obecnie cena domowych systemów PV na rynku amerykańskim to ok. 5 $/W. Na koniec obecnej dekady ma to być już tylko 1,5 €/W. 

W raporcie „Non-Hardware (‘Soft’) Cost-Reduction Roadmap for Residential and Small Commercial Solar Photovoltaics, 2013–2020”, NREL stawia sobie za cel ograniczenie miękkich kosztów instalacji fotowoltaicznych do 0,65 $/W dla domowych systemów PV i do 0,44 $/W dla systemów komercyjnych – do roku 2020. 

Według raportu NREL, w 2010 roku miękkie koszty w przypadku domowych instalacji PV o mocy 5 kW wynosiły 3,32 $/W, a w przypadku grupy systemów komercyjnych o mocy 250 kW – 2,64 $/W, podczas gdy całkowity koszt instalacji w pierwszym wypadku wynosił 6,6 $/W, a w drugim – 5,96 $/W. 

REKLAMA

Zdaniem NREL, ograniczenie kosztów miękkich do 0,65 $/W w przypadku systemów domowych i 0,44 $/W w przypadku systemów komercyjnych pozwoli na ograniczenie całkowitego CAPEX-u systemów fotowoltaicznych do poziomu odpowiednio 1,5 $/W i 1,25 $/W. 

REKLAMA

– Miękkie koszty dominują w ogólnych kosztach domowych i części komercyjnych systemów PV. W ostatnich latach pozostały wysokie mimo znaczącej redukcji kosztów komponentów. Agresywna redukcja kosztów miękkich jest niezbędna do osiągnięcia celów programu SunShot Initiative – informuje Jon Creyts z instytutu Rocky Montain, który zaangażował się w projekt prowadzony przez NREL. 

Składniki kosztowe CAPEX w domowych instalacjach fotowotlaicznych w USA – prognoza do 2020 r. Źródło: NREL

gramwzielone.pl