PV Parity Project: fotowoltaika tańsza niż energia z sieci już w 5 krajach UE

PV Parity Project: fotowoltaika tańsza niż energia z sieci już w 5 krajach UE
Sunways press

{więcej}Jak wynika z raportu PV Parity Report przygotowanego w ramach unijnego projektu PV Parity współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, fotowoltaika zaczyna osiągać grid parity w coraz większej liczbie krajów UE. 

Celem inicjatywy PV Parity Project realizowanej pod przewodnictwem Imperial College of London Consultants we współpracy z instytucjami badawczymi z kilku europejskich krajów jest zbadanie możliwości osiągnięcia grid parity, czyli zrównania się kosztu produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych z kosztem energii kupowanej z sieci energetycznej.

Jak czytamy w raporcie, fotowoltaika osiągnęła już grid parity w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i we Włoszech, w przyszłym roku do grona tych państw dołączy Austria, a w 2017 r. grid parity zostanie osiągnięte przez PV również w Belgii, Grecji i na południu Francji. 

REKLAMA

Autorzy projektu PV Parity za cel postawili sobie sprawdzenie czy do 2030 roku możliwe będzie zaspokojenie zapotrzebowania na energię w Europie w 15-procentach energią z PV, a w ostatnim raporcie stwierdzają, że jest to możliwe nie tylko z technicznego punktu widzenia, a ponadto może się to odbyć przy relatywnie umiarkowanych kosztach. Obecnie udział PV w konsumpcji energii w Europie wynosi już ok. 3%. 

W PV Parity Report czytamy, że osiągnięcie grid parity przez fotowoltaikę zależy od kilku czynników, w tym od cen energii elektrycznej, warunków nasłonecznienia w danym regionie, kosztów instalacji systemów PV, a także od kosztu finansowania inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne, który ma decydujący wpływ na koszt produkowanej w nich energii. 

REKLAMA

Autorzy raportu wskazują też na dodatkowe koszty, których poniesienie będzie konieczne, aby osiągnąć założony przez nich cel 15-procentowego udziału energii z OZE do 2030 r. Podkreśla się m.in. potrzebę stworzenia rynku mocy rezerwowych, które będzie można uruchomić w przypadku braku produkcji energii z PV. Zdaniem autorów raportu, koszt utrzymania europejskiego rynku mocy na północy kontynentu wyniesie ok. 14 euro/MWh, a na południu Europy będzie znacznie niższy.

Drugi najwyższy komponent kosztów wynikający z integracji PV w europejskim systemie energetycznym jest związany z potrzebą rozbudowy sieci energetycznych. Autorzy raportu szacują jej koszt na maksymalnie 9 euro/MWh. 

Autorzy raportu wskazują także na koszty wynikające z konieczności rozbudowy transeuropejskiego systemu przesyłu energii, szacując je w przypadku fotowoltaiki na ok. 0,5 euro/MWh do 2,8 euro/MWh. 

Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt bilansowania, który według naukowców pracujących przy projekcie PV Parity – w przypadku 10-krotnego zwiększenia obecnego potencjału fotowoltaiki na Starym Kontynencie – wyniósłby ok. kilku eurocentów na MWh. 

Autorzy raportu podkreślają także potrzebę odejścia od systemów wsparcia bazujących na premiowaniu sprzedaży energii z PV do sieci za pomocą taryf gwarantowanych i położenia większego nacisku na wdrożenie systemów wsparcia promujących rozwój systemów off-gridowych i rozwój tzw. net-meteringu. 
gramwzielone.pl