Przygotowanie inwestycji: projektowanie, finansowanie, dokumentacja inwestycyjna

Przygotowanie inwestycji: projektowanie, finansowanie, dokumentacja inwestycyjna
EasySolar

{więcej}Do wejścia ustawy o odnawialnych źródłach energii pozostało kilka miesięcy. Czas ten pozwala inwestorom zainteresowanym fotowoltaiką na odpowiednie przygotowanie swoich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Profesjonalne studium, uwzględniające wszelkie aspekty techniczne, administracyjne i prawne, gwarantuje sprawną i efektywną realizację późniejszych inwestycji.

Jako silna grupa techniczna, finansowa i prawna, zapewniamy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie inwestycji, etap przygotowania składa się z 4 fundamentalnych kroków:

REKLAMA

1. Studium
2. Projektowanie
3. Finansowanie
4. Dokumentacja inwestycyjna

REKLAMA

Dlaczego dla inwestorów to takie ważne?

Przygotowanie inwestycji stanowi 6 do 10 miesięcy – tyle trwa uzyskanie warunków i pozwoleń. Stan sieci powoduje ograniczenie w przyłączaniu nowych źródeł, zaś o wydaniu warunków przyłączeniowych decyduje kolejność złożenia wniosku. W przypadku dotacji, o przyznaniu środków decyduje stopień przygotowania inwestycji.
 
Najwyższe wsparcie dla fotowoltaiki będzie obowiązywało dla inwestycji zrealizowanych w pierwszym roku po wejściu ustawy. Inwestorzy, którzy już teraz zdecydują się na przygotowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych będą dysponować buforem czasu na wyliczenie dokładnej stopy zwrotu z inwestycji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych pozwoleń, w tym warunków przyłączenia, a także wybór najlepszej technologii i koncepcji systemu.

Etap ten jest niezwykle istotny, aby podjąć w pełni świadomą decyzję o realizacji przedsięwzięcia oraz uniknąć barier, z jakimi się spotkamy podczas dynamicznego rozwoju inwestycji po wejściu ustawy. Dodatkowym atutem jest fakt, że nawet jeśli nie zdecydujemy się na realizację inwestycji, to przygotowany teren z zarezerwowanymi warunkami przyłączeniowymi znacznie zyska na wartości po wejściu w życie ustawy oraz wtedy, gdy takie lokalizacje zaczną się sukcesywnie wyczerpywać.
 

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycjami w fotowotaikę, przejdź do naszego PV studia i zoptymalizuj swój projekt: Przejście do studia PV lub skontaktuj się z nami:

www.easysolar.pl
info@easysolar.pl
tel.+48 61 827 09 99;
fax: +48 61 827 09 98

Mówimy również w języku:
– angielskim 
– niemieckim 
– francuskim 
– hiszpańskim

EasySolar
Artykuł sponsorowany