MG przygotował rozporządzenia dot. certyfikacji instalatorów mikroinstalacji OZE

MG przygotował rozporządzenia dot. certyfikacji instalatorów mikroinstalacji OZE
Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

{więcej}W dniu 26 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) z przedstawicielem Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki (MG) Sebastianem Stępnickim oraz przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) Adamem Ogrodnikiem.

Spotkanie miało na celu omówienie problemów związanych z certyfikacją instalatorów oraz akredytacją organizatorów szkoleń instalatorów (art. 20h do 20zd ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzonej w życie w dn. 11.09.2013 r. – Dz.U. poz. 984, tzw. „mały trójpak”). Przedyskutowano też bieżące kwestie związane z procedowaniem projektu ustawy o OZE.

REKLAMA

Podczas spotkania przedstawiciel MG poinformował, że na początku grudnia do konsultacji międzyresortowych i społecznych trafią trzy projekty rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanego Prawa Energetycznego, dotyczące odpowiednio: obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, akredytacji organizatorów szkoleń, szkoleń i certyfikacji instalatorów oraz opłat. Przewiduje się, że rozporządzenia wejdą w życie w I kw. 2014 roku. Podkreślił, że system certyfikacji ma charakter dobrowolny oraz rynkowy; potwierdził również brak podstaw prawnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych wymagających w zgłoszeniu mikroinstalacji i małej instalacji o przyłączenie do sieci podpisu „certyfikowanego” instalatora.

REKLAMA

Uzupełniając informacje przekazane przez Sebastiana Stępnickiego (MG), Adam Ogrodnik (UDT) przedstawił stan przygotowań Urzędu do wdrożenia – po wejściu w życie ww. rozporządzeń wykonawczych – systemu certyfikacji instalatorów. Przewidywany koszt egzaminu dla instalatora to ok. 600 zł, a koszt akredytacji organizatora szkoleń to ok. 5 000 zł. UDT jest przygotowany do szybkiego i sprawnego wdrożenia systemu certyfikacji bezpośrednio po wejściu w życie przepisów wykonawczych.

Ponadto, podczas spotkania poruszono kwestie nowego projektu ustawy o OZE z dn. 12 listopada 2013 roku. Prezes Zarządu ZP FEO przedstawił wstępną koncepcję oraz uwagi ZP FEO do nowego projektu ustawy o OZE (ZP FEO ma czas na konsultacje do 11 grudnia br.). W dyskusji  podkreślono konieczność wsparcia mikroinstalacji prosumenckich OZE i odejścia od krzywdzącej propozycji sprzedaży nadwyżek energii po cenie 80% średniej ceny energii w hurcie z ubiegłego roku, zagwarantowanie minimalny odsetek środków z funduszy ekologicznych na dofinansowanie w formie dotacji mikroinstalacji OZE oraz dodatkowych na wsparcie produkcji urządzeń OZE, określenie minimalnego udziału energii z OZE w nowych budynkach i poddawanych remontom oraz zwolnienia mikroinstalacji OZE z akcyzy na energię elektryczną oraz podatku VAT na urządzenia odnawialnych źródeł energii.
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej