REMOR SOLAR zrealizował farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW w Austrii oraz 400 kW w Danii

REMOR SOLAR zrealizował farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW w Austrii oraz 400 kW w Danii
Farma fotowoltaiczna w Trofaiach (Austria). Foto: REMOR SOLAR

{więcej}REMOR SOLAR dostarczył i postawił konstrukcje wolnostojące pod farmy fotowoltaiczne w austriackim Trofaiach, w okolicy Grazu, oraz w Danii, w miejscowości Thisted. Realizacja prac obejmowała dostawę i montaż konstrukcji, montaż modułów oraz prace elektryczne DC łącznie z montażem falowników.
 

W przypadku instalacji w Austrii, która powstała na terenie zlokalizowanym ponad 700 m n.p.m. REMOR SOLAR zaprojektował stalową konstrukcję unoszącą obciążenie śniegu 2,6 kN / m2 i wiatru 0,8kN/m2. Dodatkowym utrudnieniem przy montażu paneli fotowoltaicznych było ukształtowanie teren. Farmę fotowoltaiczną zbudowano na terenie o nachyleniu do 35 stopni położonym u szczytu góry.
 
Farma fotowoltaiczna w Austrii, w której budowie wziął udział REMOR SOLAR, powstała na bazie stalowej jednopodporowej konstrukcji TF-62, na której zamocowano w układzie wertykalnym 4000 paneli PV firmy RIESEN. Zastosowana w niej, 
ocynkowana konstrukcja zapewnia odpowiednią wytrzymałość i dużą żywotność. W konstrukcji nie zastosowano żadnych połączeń spawanych, a więc potencjalnych ognisk korozji. Wszystkie słupy zostały wbite w podłoże pomimo bardzo dużego nachylenia zbocza.
 
Wcześniej na rynku austriackim REMOR SOLAR wykonał również realizację innego projektu fotowoltaicznego o mocy 400 kW, który powstał w Mistelbach koło Wiednia. W tym roku REMOR SOLAR zrealizował w Austrii w sumie 6 MW instalacji dachowych jak i naziemnych.
 
Tymczasem w zakresie instalacji fotowoltaicznych, które powstaną w Polsce, REMOR SOLAR rozpoczął produkcję konstrukcji dla projektów farm fotowoltaicznych na Podlasiu o łącznej mocy 930 kW i 599 kW. REMOR SOLAR oprócz instalacji naziemnych realizuje projekt dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 562 kW, z której energia będzie odsprzedawana do lokalnych odbiorców, a tylko w minimalnej części do sieci.
 
Zrealizowane dotychczas projekty dowodzą, że REMOR SOLAR może zbudować farmę w każdych warunkach, tj. w terenie płaskim, na skarpie o dużym nachyleniu, na zboczu w wysokich górach o zróżnicowanym kącie nachylenia oraz na terenie charakteryzującym się utrudnionym dostępem, jak również na każdym rodzaju podłoża, w tym także mocując słupy w skałach.

Zagraniczne instalacje fotowoltaiczne wykonane przez REMOR SOLAR [PDF]

REMOR SOLAR

REKLAMA

REKLAMA

Powyżej: farma fotowoltaiczna w Trofaiach (Austria) o mocy 1 MW. Foto: REMOR SOLAR

Powyżej: farma fotowoltaiczna w Thisted (Dania) o mocy 400 kW. Foto: REMOR SOLAR

Powyżej: konstrukcja pod instalację fotowoltaiczną w Gustrow (Niemcy) o mocy 562 kW. Foto: REMOR SOLAR