Rödl & Partner ostrzega importerów paneli fotowoltaicznych z Chin

Rödl & Partner ostrzega importerów paneli fotowoltaicznych z Chin
foto: Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

{więcej}Niemiecka kancelaria prawna Rödl & Partner ostrzegła, że import chińskich paneli z Chin niezgodny z zasadami ugody w sprawie ceł antydumpingowych na import chińskich paneli PV, która została zaakceptowana w ubiegłym tygodniu przez kraje UE, może grozić poważnym karami z karą więzienia włącznie. 

Rödl & Partner przestrzegł europejskich importerów paneli fotowoltaicznych z Chin, aby dokładnie sprawdzali zasady importu pod kątem ugody w sprawie importu chińskich paneli PV zawartej między Unią Europejską i Chinami. 

– Importerzy muszą dokładnie sprawdzać czy producent paneli fotowoltaicznych z Chin, które sprowadzają na teren Wspólnoty, jest objęty postanowieniami ugody. (…) Jeśli zostanie udowodnione, że firma importowała panele fotowoltaiczne łamiąc zasady ugody, wówczas wystąpi groźba kar finansowych, a w skrajnych przypadkach może grozić kara więzienia. Importerzy powinni więc przeanalizować swoje źródła dostaw, sprawdzić pochodzenie importowanych produktów i jeśli zajdzie taka potrzeba, powinni być w stanie je udowodnić – informuje Isabel Ludwig z kancelarii Rödl & Partner. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje Rödl & Partner, chińscy producenci w celu ominięcia ceł mogą podawać, że ich panele zostały wyprodukowane poza Chinami, i ostrzega, że w przypadku zwiększenia importu paneli z innych azjatyckich krajów takich jak Malezja czy Singapur, sprawą może zainteresować się Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W lipcu br. Komisja Europejska prowadząca dochodzenie w sprawie domniemanego dumpingu cenowego, który mieli stosować Chińczycy, zawarła porozumienie z Chińską Izbą Handlową, na podstawie którego ustalono maksymalną wielkość importu chińskich paneli nieobjętych cłami antydumpingowymi na poziomie 7 GW/rok, a także przyjęto maksymalną cenę importu nieobjętego cłami na poziomie 0,56 €/W. Wolumen i cena importowanych paneli „made in China” będą cyklicznie aktualizowane przez urzędników KE. 

Chińscy producenci, których nie obejmie porozumienie lub nie spełnią jego warunków, zostaną objęci dwuletnimi cłami antydumpingowymi, których średnia wysokość wyniesie 47,6%. Cła zaczęły obowiązywać 6 grudnia. 
gramwzielone.pl