Cykl szkoleń o fotowoltaice

Cykl szkoleń o fotowoltaice
David Thibault, flickr cc-by-2.0

Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych rozwojowi energetyki słonecznej organizowany w największych polskich miastach przez ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki na Politechnice Warszawskiej.

Zakres tematyczny szkoleń:

– wykorzystanie energii słonecznej
– systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne
– analizy finansowe (ceny produkcji i produktów) i programy wsparcia (zielone certyfikaty vs taryfa stała „FIT”)
– fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV
– magazynowanie energii elektrycznej
– kontrola procesu wytwarzania energii
– zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych
– projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów
– warunki meteorologiczne
– instalacja systemów PV oraz monitoring ich pracy

REKLAMA

Szkolenia dla podniesienia świadomości na temat stosowania energii fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii oraz jej znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Kluczowym założeniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez przekazanie wiedzy praktycznej, którą przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w swojej działalności. Efektem ma być zwiększenie ilości inwestycji fotowoltaicznych w Polsce, zmniejszenie emisji do atmosfery, jak również zmierzanie w kierunku wypełniania dyrektyw odnośnie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Ze względu na ogólnopolski charakter projektu, szkolenia będą organizowane w różnych instytucjach. Szkolenia odbywające sie w Warszawie poszerzone są o dodatkowe warsztaty praktyczne odbywające się na Politechnice Warszawskiej ze względu na jej zaplecze techniczne (m.in. zainstalowane i monitorowane systemy fotowoltaiczne, stację meteorologiczną, aparaturę pomiarową, bazy danych itp.). Te zajęcia dedykowane są w szczególności do osób, które pracują lub będą w przyszłości pracować z systemami fotowoltaicznymi. Są one bardziej zaawansowane pod względem technicznym dla samodzielnego monitoringu i analizy pracy dużego systemu, praktycznego poznania jego sposobu montażu, podłączenia czy konfiguracji baz danych.

Szkolenia składają się z wykładów i warsztatów dotyczących zastosowań, projektowania, instalacji oraz monitorowania i obsługi systemów fotowoltaicznych. Praktyczne zajęcia będą uzupełnieniem wiedzy zdobytej na wykładach oraz umożliwią zdobycie umiejętności obsługi podstawowych elementów systemów fotowoltaicznych. Wiele uwagi będzie poświecone przedstawieniu najnowszych rozwiązań stosowanych w fotowoltaice i praktycznym możliwościom instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Poruszane będą również kwestie ekonomiczne stosowania takich rozwiązań. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą przygotowywać rzeczywiste projekty systemów fotowoltaicznych wykorzystując zdobyta wiedzę i umiejętności praktyczne.

W szkoleniach szczególny nacisk będzie kładziony na możliwości zastosowań, projektowanie, instalację i monitorowanie małych i dużych systemów. fotowoltaicznych. Zostanie przedstawiona specyfika działania systemów PV oraz charakterystyczne problemy na jakie musi zwrócić uwagę projektant i wykonawca. Warsztaty obejmować będą projektowanie komputerowe, określanie opłacalności instalacji, aspekty formalno-prawne, finansowanie oraz możliwości zastosowań.

REKLAMA

Organizatorem szkoleń jest Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Intytut Mikro- i Optoelektroniki.

Wykłady będą prowadzone wspólnie z wykładowcami z innych uczelni takich jak m.in.

– Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
– Politechnika Gdańska
– Politechnika Łódzka
– Uniwersytet Opolski
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szkolenia skierowane są przede wszystkim:

– do osób, które są zawodowo związane z budownictwem, energetyką i elektroniką, m.in. do architektów, przedsiębiorców z branży budowlanej, projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych oraz studentów uczelni technicznych wydziałów budownictwa, architektury, energetyki oraz elektroniki.

– do osób, które są zainteresowane bądź zawodowo związane z ekologicznymi, zarazem efektywnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami w energetyce, m.in. do jednostek odpowiedzialnych za regulacje prawne w dziedzinie energetyki, inwestorów, przedstawicieli sieci energetycznych.

Szkolenia prowadzone są w ramach realizowanego projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie ekologicznych i efektywnych rozwiązań elektro-energetycznych. Systemy fotowoltaiczne” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje dwa cykle szkoleniowe prowadzone we wszystkich województwach w Polsce.

Więcej informacji: pv.pl/szkolenia