Sprawdź jak działa branża solarna w Niemczech

Sprawdź jak działa branża solarna w Niemczech
Roto Frank AG, wikimedia cc-by-2.0

Zapraszamy na wyjazd informacyjny dla zainteresowanych nawiązaniem kontaktów w Niemczech w zakresie wykorzystania ciepła z energii słonecznej„Energetyka słoneczna do wytwarzania ciepła – Potencjał – Kontakty”.

Wyjazd informacyjny odbywa sie w ramach Inicjatywy eksportowej „Energie Odnawialne“ Federalnego Ministerstwa Gospodarki i technologii z Niemiec (www.german-renewable-energy.com).

Jaki jest cel wyjazdu informacyjnego?

REKLAMA

– Transfer informacji i Know-How do polskich gości

– Przekazanie wiedzy na temat warunków brzegowych, mechanizmów wsparcia, zastosowania i wykorzystania w praktyce odpowiednich technologii

– Przekazanie informacji na temat niemieckich technologii OZE, jako możliwość jej wykorzystania przez gości z Polski

– Możliwe nawiązanie kontaktu z odpowiednimi firmami, organizacjami i ośrodkami badawczymi w Niemczech oraz firmami reprezentującymi branżę energetyki słonecznej

Do kogo kierowane jest zaproszenie?

a) Polscy uczestnicy:

Osoby podejmujące decyzje i urzędnicy z kręgu administracji, polityki i gospodarki, przedstawiciele Stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, przedsiębiorcy

b) Niemieccy uczestnicy:

Przedstawiciele świata  polityki i administracji, eksperci branżowi, firmy zajmujące się technologiami OZE i usługodawcy z branży Energetyki

Jaki jest planowany program wyjazdu informacyjnego?

CEL: Zwiedzanie i zapoznanie się z projektami referencyjnymi zorientowanymi na praktyczne stosowanie energii słonecznej:

– Laboratoria badawcze

– Praktyczne przykłady zastosowań

– Urozmaicone zwiedzanie projektów

– Opcjonalnie i uzupełniająco: odwiedziny w firmach z możliwością indywidualnych rozmów (rozmowy nie mają charakteru zaplanowanych spotkania kooperacyjne!)

 

Wstępny program wizyty:

23.05.2011 Poniedziałek – Przyjazd, Wizyta na Politechnice w Dreźnie i jednej z lokalnych firm

Do południa: Indywidualny przyjazd uczestników delegacji do Drezna

Po południu: Przywitanie w hotelu

Zapoznanie się uczestników imprezy

14:00: Wizyta na Półtechnice Drezdeńskiej – Instytut Energetyki i Budownictwa

http://tu-dresden.de/mw/iet/ew

– Prezentacja znajdującego sie na terenie  Instytutu Energetyki i Budownictwa Centrum Techniki Energetycznej

– Zwiedzanie instalacji badawczych kolektorów słonecznych Instytutu w MERKEL-Bau

16:00: Rejon Drezna

Zwiedzanie w jednym z ośrodków/firmy z branży energetyki słonecznej cieplnej w Dreźnie – ustalanie w toku

19:00: Kolacja

24.05.2011 Wtorek, Forum ekspertów Słonecznej energetyki cieplnej: „Rozwój-Potencjał-Kontakty”

08:45 Spotkanie w Lobby hotelowym

09:00 Centrum Szkoleń Izby Przemysłowo-handlowej w Dreźnie (IHK Dresden)

Forum ekspertów Słonecznej energetyki cieplnej: „Rozwój-Potencjał-Kontakty”

Program Forum

– Powitanie
– IHK Dresden, Prof. Norbert Reiß – Kierownik Referatu Ochrona Środowiska/technologia/Rzeczoznawstwo
– Inicjatywa eksportowa OZE – gtai
– Sytuacja rynkowa niemieckiej branży energetyki słoneczne z ukierunkowaniem na ciepło – Bundesverband Solarwirtschaft e.V Jan Knaack, Eksport/Polityka badawcza
– Energetyka słoneczna cieplna – Prawne warunki ramowe, Rozwój i potencjał w Niemczech ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuacje w środkowych Niemczech – Saksońska Agencja Energetyczna GmbH, Prezes Christian Micksch

 

10:30 Przerwa kawowa

– Cluster energetyki odnawialnej w Saksonii – EESA – Cluster energetyki odnawialnej w Saksonii, Dr. Robert Franke, Specjalista ds. OZE i koordynator projektów dla fotowoltaiki i słonecznej energetyki cieplnej
– Segmenty rynkowe Energetyki słonecznej cieplnej w badaniach i rozwoju Instytut Frauhoffera dla słonecznych systemów energetycznych (ISE)
– Praktyczne przykłady firm i ośrodków w Niemczech które odniosły sukces w zakresie energetyki słonecznej cieplnej
– SBWSBW SachsenSolar AG, 01129 Dresden; www.sachsensolar.de (Firma doradcza specjalizująca się w oszczędności energii, efektywności energetycznej, OZE, 
– SunStrom GmbH 01109 Dresden, www.sunstrom.de (Projektowanie, Montaż i Instalacja indywidualnych urządzeń PV i wzrastającą aktywnością w zakresie kolektorów słonecznych)

– Solarwärme Sachsen OHG, 01159 Dresden www.solarwaerme-sachsen.de(Doradztwo, Projektowanie instalacji energetyki słonecznej cieplnej

 

13:00: Obiad

Czas przejazdu z Drezna do Tschernitz ok. 2 h

 

16:00 Wizyta w Firmie w Brandenburgii: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH 03130 Tschernitzhttp://www.interfloat.com (Szkło do kolektorów słonecznych)

19:00 Kolacja

25.05.2011 Środa, Zwiedzanie obiektów referencyjnych/instytucji naukowych/firm  w Saksonii

08:00 Spotkanie lobby hotelowym Czas przejazdu z Drezna do Brand-Erbisdorf ok. 1 h

09:00 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG 09618 Brand-Erbisdorfwww.narva-bel.de (Rury próżniowe z wapienno-sodowo-krzemowego szkła dla kolektorów słonecznych)

REKLAMA

Czas przejazdu Brand-Erbisdorf do Freibergu ok. 15 min

11:30 Politechnika – Akademia Górnicza we Freibergu 09596 Freiberg IEC – Instytut techniki energetycznej i Inżynierii Chemicznej, Park Energetycznyhttp://tu-freiberg.de/fakult4/iec/ (działająca Instalacja modelowa modułów słonecznych z panelami słonecznymi z różnych struktur krystalicznych i wynikających z tego różnych współczynników sprawności)

12:30 Obiad Czas przejazdu z Freibergu do Chemnitz ok. 45 min

14:30 FASA AG 09131 Chemnitz www.fasa-ag.de (Innowacyjne przedsiębiorstwo budowlane i ekspert w budowie domów wykorzystujących energie słoneczną)

16:00 Politechnika Chemnitz 09107 Chemnitz, Wydział Budowy Maszyn,Katedra Termodynamiki technicznej – Grupa produktowa – kolektory słoneczne, www.tu-chemnitz.de/mb/TechnThDyn/Forschung/fsolar.php (Instalacja demonstracyjna kolektorów słonecznych, bliskie zaopatrzenie w ciepło słoneczne i długoczasowe zasobniki ciepła)

19:00 Kolacja

26.05.2011 Czwartek, Zwiedzanie obiektów referencyjnych na terenie Brandenburgii
i wyjazd do Polski

 

08:00 Spotkanie w Lobby hotelowym

Czas przejazdu z Drezna do Senftenbergu ok. 1 h

 

09:00 FK Solartechnik GmbH 01968 Senftenbergwww.fksolar.de (Kolektory, Automatyka, Pompy)

Czas przejazdu z Senftenbergu do Poczdamu ok. 1 h 45 min

12:00 Parabel Energiesysteme GmbH 14482 Potsdam www.parabel-solar.de(Produkty z obszaru fotowoltaiki, kombinacji kotłów kondensacyjnych i instalacji słonecznych, Central do energetyki słonecznej)

13:00 Obiad

Czas przejazdu z Poczdamu do Drezna ok. 2 h 15 min

Wieczorem Indywidualny powrót uczestników delegacji do Polski

Dojazd na miejsce i zakwaterowanie są pokrywane w we własnym zakresie przez uczestników spotkania. Organizator może udzielić pomocy przy rezerwacji noclegu i przejazdu.

 

Informacja na temat regionu, dokąd jest planowany wyjazd i spotkania:

Pozyskiwanie ciepła z promieni słonecznych jest jednym z najbardziej obiecujących zastosowań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. W tym zakresie Niemcy zajmują wiodącą rolę. Republika Federalna Niemiec zajmuje w zakresie wykorzystanej mocy energii słonecznej na cele wytwarzania ciepła na głowę mieszkańca, za Austria i Grecją trzecie miejsce. Pod koniec 2009 roku, całkowita moc zainstalowana instalacji słonecznych do wytwarzania ciepła wyniosła w Niemczech 9 GWth. Dzięki temu, Niemcy pokazały się jako absolutnie największy rynek dal tego typu zastosowań w Europie.

Dzięki lokalnym firmom i instytutom z branży grzewczej, daje sie zauważyć coraz większy rozwój obszaru instalacji związanych z technologia wykorzystania energii słonecznej. Przez to rozwój takich technologii charakteryzuje się dobrą ekonomią i przez to konkurencyjnością.

Ten proces jest wspierany przez stworzone wsparcia politycznego w postaci Warunków ramowych, których przykładem jest Program Pobudzania Rynku (Marktanreizprogramm (MAP) ) oraz ustawa dot. ciepła z energii odnawialnych (Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG)).

Dla polskiej delegacji, region środkowych i wschodnich Niemiec jest naturalnym celem tego typu wyjazdu informacyjnego, z uwagi na bliskie sąsiedztwo. Ponadto, trzy landy niemieckie sąsiadujące z polską są znaczącym na skalę światową ośrodkiem produkcji i badań kolektorów słonecznych w Niemczech. Reprezentowany tam potencjał, dzięki licznym wytwórcom, firmom usługowym i ośrodkom badawczym jest w stanie pokryć cały obieg zwiany z wytwarzaniem urządzeń dla energetyki słonecznej – od produkcji krzemu do recyclingu. Dlatego ten obszar jest nazywany SolarValley Mitteldeutschland.

Osoby podejmujące decyzje i urzędnicy z kręgu administracji, polityki i gospodarki, przedstawiciele Stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, przedsiębiorcy z Polski, znajda tutaj optymalne warunki i możliwości do uzyskania wyczerpujących informacji i nawiązania kontaktów.

EXPAND INTERNATIONAL z Lipska organizuje imprezę po niemieckiej stronie na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki (Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi)) razem z Izbą Przemysłowo-Handlową w Dreźnie i Saksońską Agencją Energii SAENA GmbH.

W Polsce, partnerem projektu jest KOMFORT INTERNATIONAL z Warszawy.

Impreza jest częścią tzw. Inicjatywy Eksportowej – programu wspieranego przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki.

Informacje dla polskich uczestników spotkania można zasięgnąć u:

 

KOMFORT INTERNATIONAL

Tel/fax: +48 22 854 10 27

Tel: +48 69 156 57 56

E-mail: biuro@komfort-international.com

www.komfort-international.com

 

Z poważaniem

Komfort International

Partner Programu w Polsce