Spotkanie Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej

Spotkanie Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej
SolarWorld press

{więcej}W piątek 24 stycznia w Warszawie przy ulicy Brukselskiej 7 odbędzie się spotkanie Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej.

Wydarzenie zostanie rozpoczęte konferencją prasową poświęconą obecnej sytuacji legislacyjnej w obszarze odnawialnych źródeł energii. Temat przewodni konferencji: „Nowa ustawa o OZE – być albo nie być dla fotowoltaiki”. 

Na konferencji zostaną również przedstawione działania Związku PBF oraz zarys I Międzynarodowego Kongresu Energii Innowacyjnej zaplanowanego na dzień 5 marca 2014. Po konferencji odbędzie się zgromadzenie związkowe.

REKLAMA

Harmonogram konferencji:

REKLAMA

11.00 – powitanie i przedstawienie prelegentów,
11.15 – Związek PBF: oficjalne przedstawienie organizacji,
11.25 – oficjalne stanowisko Związku względem polityki rządu w zakresie energetyki odnawialnej,
11.40 – dostępne rozwiązania finansowe w oparciu o dotacje publiczne. Możliwości w obszarze ubezpieczeń zielonych inwestycji,
11.55 – I Międzynarodowy Kongres Energii Innowacyjnej: informacje o przedsięwzięciu, wypowiedź współorganizatora,
12.10 – pytania ze strony dziennikarzy
12.30 – podsumowanie
12.40 – poczęstunek

Spotkanie Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej
 
13.30 – otwarcie spotkania: Robert Karasek, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej
13.40 – najnowszy kształt ustawy oraz wyniki konsultacji społecznych
14.10 – dalszy rozwój Związku PBF: propozycje modeli finansowania oraz partnerów merytorycznych
14.45 – I Międzynarodowy Kongres Energii Innowacyjnej – rola Związku PBF w merytorycznym przygotowaniu przedsięwzięcia
15.20 – przerwa kawowa
15.40 – zgromadzenie Ogólne Członków: zmiany w Statucie Związku
16.15 – podsumowanie

Organizatorzy konferencji serdecznie zapraszają wszystkich przedstawicieli branży fotowoltaicznej zainteresowanych tematyką spotkania.

gramwzielone.pl