Prąd z mikroinstalacji – zbliża się termin złożenia sprawozdań przez operatorów OSD

Prąd z mikroinstalacji - zbliża się termin złożenia sprawozdań przez operatorów OSD
energynetde, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, zbliża się termin sporządzenia przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) sprawozdania półrocznego na temat wytwarzania energii elektrycznej z mikroinstalacji.

Obowiązek sporządzenia raportu wynika z przepisów ustawy Prawo energetyczne. Sprawozdanie powinno zawierać: wykaz osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną w mikroinstalacji, a także informacje dotyczące ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD. Dodatkowo dokument powinien zawierać informacje na temat rodzaju mikroinstalacji, jej zainstalowanej mocy elektrycznej oraz lokalizacji.

Raport należy przekazać regulatorowi w terminie 30 dni od zakończenia półrocza. Termin złożenia pierwszego sprawozdania półrocznego mija 30 stycznia 2014 r.

REKLAMA
REKLAMA

Jednocześnie, jak informuje prezes URE operatorzy OSD, do których sieci nie ma przyłączonych mikroinstalacji, również zobowiązani są do przekazania informacji na ten temat.

Więcej informacji na temat sprawozdań OSD dot. mikroinstalacji zawiera: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2/2014 [PDF]

gramwzielone.pl