"Prosument": relacja ze spotkania w NFOŚiGW

"Prosument": relacja ze spotkania w NFOŚiGW
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Będąc wczoraj na kolejnym już 66. Forum „ Energia – Efekt – Środowisko” stanowiącym podsumowanie konsultacji w sprawie programu priorytetowego „Prosument” w NFOŚiGW dało się wyczuć spore napięcie uczestników. Czy założenia programu spełnią oczekiwania? Jak duże będą kolejne zmiany? Kiedy program wejdzie w życie i czy opinie składane w ramach konsultacji „Prosumenta” zostaną uwzględnione przez autora programu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Bazą wyjściową programu „Prosument” jest wielki sukces programu dopłat do kolektorów słonecznych. Z symulacji przedstawionych przez NFOŚiGW wynika nawet, że przy dotacji 50% a nawet 75% (bo i takie były początkowe propozycje) nie będzie chętnych. Rzeczywistość okazała się zaskakująca, przy dotacji 45% jest obecnie mowa o 55.000 realizacji, a około 90% beneficjentów spłaciło kredyt w pierwszych 3 miesiącach.

NFOŚiGW dopuszcza możliwość łączenia dwóch programów – „Prosument” i dotacja do budowy domów energooszczędnych. Oczywiście występuje zbieg 2 kredytów i trzeba wziąć pod uwagę, iż instalacje i rozwiązania mogą się dobrze uzupełniać, tak zarówno pod kątem kompletu zastosowanych urządzeń jak i efektu nie dublowania kosztów w tych 2 kredytach. Przy okazji wątpliwości, czy program „Prosument” w ogóle odniesie sukces, jeden z uczestników wczorajszego spotkania podał jako przykład tzw. klapy z dotacjami na domy energooszczędne i pasywne. Pan Paweł Bartoszewski z Wydziału Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW wyjaśnił, że taka ocena to nic bardziej mylnego, dotacje się rozwijają i jest obecnie kilkadziesiąt wniosków w trakcie realizacji, a przecież od wprowadzenia programu dopłat do domów energooszczędnych minęło niewiele czasu.

REKLAMA

Osobną kwestią była wysokość dotacji, która została określona w przedziale od 10% – 20%. Zastosowana zostanie tutaj zasada, że premiowane wyższą dotacją będą te instalacje, których okres zwrotu jest bardziej wydłużony. Dotacja podlega oczywiście podatkowi jako uzyskany dochód na ogólnych zasadach.

Ponieważ „Prosument: to obecnie najbardziej atrakcyjny program kredytowy pod względem oprocentowania kredytów na inwestycje w OZE, NFOŚiGW chce, aby i koszty związane z tym kredytem były korzystne. To one oraz liczba dostępnych placówek zdecydują o wyborze banku, który będzie obsługiwał prosumenta. 

W przypadku mikro-kogeneracyjnych instalacji, gdzie paliwem może być biogaz, biopłyny i biomasa, istnieje również możliwość zakwalifikowania urządzeń opartych o proces pirolizy np. ze zrębków drzewa.  

Powyższe zmiany – oprócz już podanych wczoraj zmian – w programie”Prosument” mogły się dokonać dzięki aktywnemu uczestnictwu branży fotowoltaicznej, kolektorów, pomp ciepła, których przedstawiciele złożyli prawie 60 merytorycznych opinii – w tym UWAGA: ani jednej dotyczącej małych elektrowni wiatrowych.

REKLAMA

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele banków, przedstawiciele ministerstw, firm, organizacji branżowych i potencjalni prosumenci. 
 
W czasie kilkugodzinnego spotkania dyskusję zdominowały 2 następujące tematy: magazyny energii elektrycznej i cieplnej oraz monitoring instalacji. Należy przypuszczać, że fotowoltaika i jej rozwiązania będą głównym udziałem programu „Prosument”, dodatkiem będą pompy ciepła i w dalszym ciągu kolektory. I tu można powiedzieć, przyszło bardzo duże wsparcie z NFOŚiGW – podniesiono koszt kwalifikowany na magazyny energii z 3.000 zł / kWh do 5.000 zł / kWh. Ponadto, padł głos o zachęceniu do instalowania większych magazynów energii cieplnej w postaci buforów 500-1000 l – ta kwestia będzie analizowana przez Fundusz.

Duże ożywienie uczestników wczorajszego spotkania spowodowała kwestia monitoringu instalacji potencjalnych prosumentów, który mógłby się stać wielką bazą informacji na temat produkcji poszczególnych energii, instalacji, efektywności, rzetelności firm, opłacalności różnych rozwiązań. Jest jednak pytanie, kto ma zbierać te informacje, jak je przetwarzać i jak wykorzystywać? 

Pan Marcin Mizgalski, właściciel instalacji 2 x 6 kW na trakerach dwuosiowych, prezentował w telefonie monitoring swojej aktualnej produkcji. Opowiedział o czekających nas w przyszłości rozwiązaniach, które już obecnie są wdrażane w USA – gdzie jak chwalił się prezydent Obama – co 4 minuty powstaje nowa instalacja PV – i które będą polegać na posiadaniu instalacji fotowoltaicznej z bankiem energii dla domu, czy wykorzystaniu w tym celu samochodów elektrycznych. Przykładem może być Tesla S, która już posiada 85 kW w akumulatorach litowo-jonowych. Za kilka lat co 5 sprzedawany samochód będzie nie hybrydą lecz w 100% elektryczny.

W podsumowaniu spotkania Pani Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha zdecydowanie podkreślała, że w pilotażowej pierwszej części programu „Prosument” istnieje możliwość modyfikacji różnych współczynników czy rozwiązań przed wdrażaniem następnych transzy programu. Pani Prezes wielokrotnie zabierała głos i zadawała szczegółowe pytania. Zwróciła też uwagę, że efekt ekologiczny w postaci ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez program „Prosument” – cel to zwiększenie produkcji energii – 360.000 MWh/rok i ograniczenie emisji CO2 – 165.000 Mg/rok – niestety nie jest ujmowany w obowiązku w zakresie produkcji energii z OZE, jaki Polska musi spełnić do 2020 r. 

NFOŚiGW zapewania, że uwagi dotyczące „Prosumenta” będą zbierane na bieżąco i analizowane, dotyczy to również wysokości dotacji.

Relację zakończę optymistycznie i może nieco górnolotnie: w NFOŚIGW są nasi przyjaciele, tak proszę Państwa, to są przyjaciele sprawy OZE, merytoryczni, przygotowani, dzieli ich kosmos w rozumieniu spraw, które nas łączą od urzędników z pewnego ministerstwa. Urzędnicy z NFOŚiGW mają cechę bezcenną – umieją nas słuchać ze zrozumieniem.

Sunny Horizon dla portalu Gramwzielone.pl