Ukazał się raport IEO o rynku kolektorów w Polsce

Ukazał się raport IEO o rynku kolektorów w Polsce
Siko Solar press

Raport przygotowywany jest corocznie przez Instytut Energetyki Odnawialnej, prezentuje zagregowane dane dotyczące wielkości rynku energetyki słonecznej termicznej w Polsce.

W raporcie została przedstawiona regionalna struktura sprzedaży, eksport oraz po raz pierwszy kwestie związane z utworzonymi w sektorze miejscami pracy.

REKLAMA

Raport uwzględnia także wyniki badań własnych Instytutu dotyczące między innymi szczegółowego wolumenu i struktury produkcji urządzeń termicznej energetyki słonecznej oraz zestawienie wyników badań oferty produktowej obejmującej niemalże 350 urządzeń, ich charakterystyk technicznych, ekonomicznych (cen), dostępnych certyfikatów itp. w postaci interaktywnej bazy danych (format Excel pozwalający na sortowanie i porównywanie produktów) znajduje się w załączniku 1 do raportu.

REKLAMA

Raport za 2010 roku obejmuje też analizy dostępnych systemów wsparcia i prognoz rozwoju całej branży.

Raport dostępny jest na stronie IEO.pl w wersji PDF w cenie 984 PLN.