Big data. Tego potrzebuje program "Prosument"

Big data. Tego potrzebuje program "Prosument"
Sunways press

{więcej}Podczas konsultacji programu „Prosument”, z którego ma być finansowany rozwój polskiego rynku domowych mikroinstalacji OZE, pojawił się postulat, aby zbierać i udostępniać dane o produkcji energii z instalacji OZE sfinansowanych z jego środków. To doskonały pomysł.

Jednym z najciekawszych rozwiązań tego rodzaju pokazujących on-line dane o produkcji energii jest system opracowany przez belgijski koncern energetyczny ELIA, dzięki któremu na bieżąco za pomocą swojego komputera można śledzić produkcję energii z instalacji fotowoltaicznych pracujących na terenie całej Belgii. Dostęp do informacji przekazywanych przez system ELIA daje praktyczną wiedzę na temat tego jak pracuje rozproszona fotowoltaika i pozwalają lepiej planować jej rozwój. 

O ile zbieranie, udostępnianie i przesył danych o bieżącej produkcjienergii z systemów fotowoltaicznych jest już standardowym rozwiązaniem oferowanym przez producentów inwerterów fotowoltaicznych, o tyle takie rozwiązania nie są jeszcze powszechnie stosowane choćby w systemach kolektorów słonecznych. To jednak stwarza szansę na rozwój rodzimych firm oferujących systemy umożliwiające pobór i przesył informacji o produkcji energii z instalacji kolektorów słonecznych. 

REKLAMA
REKLAMA

Pokazuje to przykład USA, gdzie w jednym z programów mających na celu dofinansowanie instalacji kolektorów, po wprowadzeniu obowiązku pomiarów i zbierania danych o produkcji energii z kolektorów słonecznych, natychmiastowo na rynku pojawiły się start-upy oferujące systemy bazujące na sensorach i przesyle danych o produkcji energii z kolektorów. Podobnie może być w Polsce. Potencjał naszych firm z branży IT z pewnością na to pozwala. 

Uruchomienie programu „Prosument” to szansa na rozwój polskiego rynku rozproszonych, domowych odnawialnych źródeł energii. Warto przy tej okazji zadbać o to, aby dane o energii produkowanej przez pierwszych polskich prosumentów były zbierane i udostępniane publicznie. Dzięki temu polski rząd, zakłady energetyczne, a także branża OZE zyskałyby bezcenne informacje o pracy domowych mikroinstalacji OZE, co pozwoliłoby na lepsze planowanie rozwoju polskiego rynku OZE. Stworzenie internetowego systemu wzorowanego na belgijskim rozwiązaniu firmy ELIA przyczyniłoby się ponadto do popularyzacji wiedzy na temat pracy i możliwości odnawialnych źródeł energii wśród polskich gospodarstw domowych i firm, czyli potencjalnych producentów zielonej energii. 

gramwzielone.pl