"Grid parity" energii słonecznej już w 2013 roku?

"Grid parity" energii słonecznej już w 2013 roku?
bkusler, flickr cc-by-2.0

Koszt produkcji energii słonecznej może zrównać się z kosztem produkcji energii z węgla już w tej dekadzie, a we Włoszech nawet za 2 lata – przekonuje EPIA. {więcej}

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (European Photovoltaic Industry Association – EPIA) szacuje, że w swoim najnowszym raporcie, że koszt produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych w 5 największych krajach Unii Europejskiej może zrównać się z kosztem produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach już do 2020 roku.

5 wspomnianych w raporcie państw UE to: Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. Jak czytamy w raporcie, kraje te stanowią razem 82% europejskiego rynku fotowoltaicznego.

REKLAMA
REKLAMA

Zdaniem EPIA, najszybciej tzw. grid parity energetyka słoneczna osiągnie we Włoszech – nawet już w roku 2013.

Jak czytamy w raporcie, w ciągu najbliższej dekady ceny systemów fotowoltaicznych spadną o 36-51% – we wszystkich krajach i segmentach – w segmencie gospodarstw domowych (instalacje powyżej 3 kW), komercyjnym (powyżej 100 kW), przemysłowym (powyżej 500 kW), a także w segmencie naziemnych elektrowni fotowoltaicznych (powyżej 2,5 MW).

Jak podkreśla EPIA, największy udział w kosztach montażu systemów fotowoltaicznych stanowi koszt modułów fotowoltaicznych – ok. 45-60%.

Mimo szybkiego spadku cen systemów fotowoltaicznych, zdaniem EPIA, rozwój fotowoltaki w Europie będzie wymagał wsparcia politycznego i regulacji wspierających rozwój technologii PV.