Dotacja na farmy fotowoltaiczne na Podlasiu

Dotacja na farmy fotowoltaiczne na Podlasiu
rahego, flickr cc-by-2.0

{więcej}W położonych w woj. podlaskim miejscowościach Szypliszki i Oszkin powstaną naziemne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 750 kW. 

Projekt o nazwie „Budowa elektrowni fotowoltaicznych w Szypliszki i Oszkinie o łącznej mocy 750 kW” otrzymał unijną dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość dotacji to 2,2 mln zł. 

REKLAMA

Ogólny koszt projektu mającego na celu budowę farm fotowoltaicznych w Szypliszkach i Oszkinie to 4,65 mln zł, a koszty kwalifikowane uwzględnione w unijnym wniosku wynoszą 3,68 mln zł. 

REKLAMA

Więcej informacji o bieżących dotacjach, inwestycjach i postępowaniach przetargowych z zakresu energetyki odnawialnej znajdą Państwo na Gramwzielone.pl w zakładce „Przetargi w branży OZE”

gramwzielone.pl