Fotowoltaika przyszłości już w marcu we Wrocławiu

Fotowoltaika przyszłości już w marcu we Wrocławiu
foto: zigazou76, flickr cc-by

{więcej}Już tylko kilka dni pozostało do rozpoczęcia premierowej odsłony Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg, organizowanych przez REECO Poland w dniach 4-6 marca 2014 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Jednym z przewodnich tematów tegorocznej imprezy będzie fotowoltaika – sektor energetyki odnawialnej, który w ostatnich latach notuje w Europie dynamiczny rozwój w zakresie nowych technologii. Ich przedstawienie to główny cel konferencji pt. „Fotowoltaika przyszłości – innowacyjne rozwiązania w branży”, organizowanej we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki i Politechniką Wrocławską.
 
– Fotowoltaika to przyszłość energii odnawialnej – mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager InEnerg. – Wystarczy przytoczyć przykład takich państw Unii Europejskiej jak Hiszpania, południowe Włochy, Holandia czy Niemcy, w których fotowoltaika osiągnęła już parytet sieci i pełną konkurencyjność wobec energetyki konwencjonalnej. Wiele wskazuje na to, że tą samą drogą będą podążać kolejne kraje członkowskie. Innowacyjne technologie i spadek cen wytwarzania prądu ze słońca przy stale rosnących cenach energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł przełoży się na dalszy wzrost zainteresowania rozwiązaniami z branży OZE. W Polsce inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne mogą odegrać kluczowe zadanie w obliczu potencjalnych problemów z zaspokojeniem potrzeb energetycznych. W ciągu kilku kolejnych lat planowane jest bowiem wyłączenie niektórych – przestarzałych technologicznie – bloków na węgiel kamienny, stanowiących podstawę polskiej energetyki. W efekcie, już około 2016 roku Polska może być zmuszona do kosztownego importowania energii elektrycznej. Rozwiązaniem tego problemu mogą okazać się elektrownie fotowoltaiczne. W kontekście upływającego czasu na korzyść tych instalacji przemawia szczególnie stosunkowo krótki czas realizacji tego typu inwestycji, wynoszący około 3-18 miesięcy. Co ważne, moduły PV są proste, niezawodne i trwałe, a to dlatego, że nie zawierają ruchomych części.

W Polsce produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych odgrywa wciąż marginalne znaczenie, ale i u nas zaczyna się dostrzegać ogromny potencjał, jaki drzemie w słońcu. Potwierdzeniem tego jest dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw działających w tym obszarze rynku. Z danych Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że jeszcze w 2007 r. w Polsce działały zaledwie cztery firmy produkujące panele fotowoltaiczne i dwie dostarczające komponenty do systemów PV. W 2013 r. na polskim rynku obecnych było już 198 firm zajmujących się produkcją paneli PV i dystrybucją elementów elektrowni fotowoltaicznych.

Odpowiedzią na dynamiczny rozwój nowych technologii w tym sektorze jest konferencja „Fotowoltaika przyszłości – innowacyjne rozwiązania w branży” (4 marca 2014 r.) organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki we współpracy z RECCO Poland Sp. z o.o. Nowe generacje ogniw, nanotechnologia w fotowoltaice, magazynowanie energii słonecznej, integracja systemów PV z siecią energetyczną a także nowe technologie pozwalające obniżyć koszt produkcji urządzeń fotowoltaicznych to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas konferencji. Wśród najważniejszych tematów konferencji nie zabraknie też nowych, atrakcyjnych rozwiązań integrujących panele fotowoltaiczne z budynkiem (BIPV).

REKLAMA

Program konferencji pt. „Fotowoltaika przyszłości – innowacyjne rozwiązania w branży”:

09:00 Rejestracja uczestników
09:30 Powitanie
Małgorzata Bartkowski, REECO Poland
Dr Stanisław M. Pietruszko prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki
Dr Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska

Sesja I
09:50 Strategic Research Agenda – dokument definiujący kierunki rozwoju fotowoltaiki wg EU PV Technology Platform, Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwa Fotowoltaiki
10:10 Preparing for the terawatt regime: photovoltaics beyond cost, Wim Sinke, ECN Petten, Holandia
10:30-11:30 Ceremonia Otwarcia InEnerg

REKLAMA

Sesja II
11:30 Fotowoltaika polimerowa – dziś i jutro, Agnieszka Iwan, Inst. Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
11:50 Mechanizmy wpływające na stabilność organicznych ogniw słonecznych, Michał Dusza, Wrocławskie Centrum Badan EIT+
12:10 Specyfika pomiarów ogniw organicznych i DSSC, Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska
12:30 Badania nad wytwarzaniem ogniw słonecznych opartych o nanomaterialy, Filip Granek, Wrocławskie Centrum Badan EIT+
12:50 – 13.50 Przerwa obiadowa

Sesja III
13:50 Tlenki półprzewodnikowe na bazie TiO2 i możliwość ich zastosowania w fotowoltaice, Danuta Kaczmarek, Politechnika Wrocławska
14:10 Konstrukcja i technologia ogniw wielozłączowych z zastosowaniem półprzewodników AIIIBV, Wojciech Dawidowski, Damian Radziewicz, Beata Ściana, Marek Tłaczała, Politechnika Wrocławska
14:30 Komercjalizacja ogniw fotowoltaicznych III generacji jako udany model współpracy nauki z przemysłem, Dawid Cycoń, ML System Sp. z o.o. Rzeszów
14:50 ”Smart grids”, Centrum Technologii energetycznych w Świdnicy, prelegent tbc
15:10 Złącza typu n-i-p ( CdTe/ZnTe) – kandydaci na ogniwa słoneczne, Dr Eunika Zielony, Instytut Fizyki Politechnika Wrocławska
15:30 Obrazowanie luminescencyjne do charakteryzacji ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Prof. Marek Lipiński z Lab. Fotowoltaicznego IMIM Pan w Kozach
15:50 Podsumowanie, dyskusja, prowadzi dr T. Żdanowicz, Politechnika Wrocławska
16:30 zakończenie konferencji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Wstęp na targi InEnerg jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie: http://www.inenerg.com/487.html. Udział w konferencji pt. „Fotowoltaika przyszłości – innowacyjne rozwiązania w branży” wiąże się z rejestracją oraz wniesieniem opłaty konferencyjnej w wysokości 344,40 zł (opłata dla studentów za okazaniem legitymacji studenckiej – 86,10 zł). Chęć udziału w wydarzeniach towarzyszących targom InEnerg można zgłaszać na stronie: http://www.inenerg.com/545.html.

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

Więcej informacji na: www.inenerg.com