Enefit z rekordem produkcji energii wiatrowej

Enefit z rekordem produkcji energii wiatrowej
Fot. Eesti Energia

Elektrownie wiatrowe działającej m.in. w Polsce estońskiej firmy Enefit Green wyprodukowały w lutym br. 10 razy więcej energii niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

Farmy wiatrowe spółki Enefit Green, która w estońskiej grupie energetycznej Eesti Energia odpowiada za wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wytworzyły w lutym w sumie 124 GWh energii elektrycznej. Jak wylicza spółka, to aż 10 razy więcej niż rok temu i 30 proc. więcej niż w styczniu 2019 r.

W Estonii i na Litwie Enefit Green posiada 20 farm wiatrowych wyposażonych w 165 wiatraków o łącznej mocy 398 MW.

REKLAMA

Jak wylicza Enefit, wypracowany w ubiegłym miesiącu wolumen generacji wiatrowej odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię 40 tysięcy średniej wielkości gospodarstw domowych.

Poprzez przejęcie Nelja Energia w 2018 roku, Enefit Green zwiększył udział energii wiatrowej w swoim portfelu. Wyjątkowo wysoka produkcja w lutym jest rezultatem świetnych warunków wiatrowych, a także bardzo dobrej wydajności elektrowni – komentuje Aavo Kärmas, dyrektor zarządzający Enefit Green.

Dzięki przejęciu Nelja Energia w listopadzie 2018 roku do portfela Enefit Green trafiły farmy wiatrowe, a także fabryka peletu na Łotwie.

Enefit Green jest spółką zależną Eesti Energia. Działa w obszarze energetyki odnawialnej i znacząco przyczynia się do realizacji celu grupy, którym jest zwiększenie do 2022 roku udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w miksie energetycznym do 40 proc.

Enefit Green wytwarza energię elektryczną z wiatru, wody i energii słonecznej. Do produkcji energii elektrycznej i cieplnej stosuje także biomasę oraz zmieszane odpady komunalne.

W lutym 2019 r. produkcja energii elektrycznej przez spółkę wyniosła ogółem 139 GWh. 

Po przejęciach produkcja energii elektrycznej Enefit Green wzrosła prawie trzykrotnie, przekraczając 1 TWh rocznie.

REKLAMA

Grupa Eesti Energia weszła na polski rynek energii odnawialnej za pośrednictwem spółki Enefit. Jednym z kierunków rozwoju Enefit w Polsce na obecny rok ma być działalność na rynku tzw. umów Corporate PPA, które można rozpatrywać jako alternatywny dla systemów wsparcia sposób finansowania projektów OZE.

Obecnie Enefit oferuje na polskim rynku usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku spółka zakontraktowała łącznie 454 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy wytwórczej 136 MW.

Jednym z ciekawszych projektów Enefit w obszarze odnawialnych źródeł energii jest mikrosieć bazująca na OZE i magazynach energii budowana na estońskiej wyspie Ruhnu, gdzie na powierzchni 12 km2 mieszka około 60 mieszkańców, a w sezonie urlopowym przebywa na niej średnio ok. 170 osób. Roczne zapotrzebowanie na energię wyspy sięga 450 MWh.

Enefit Green wykonała na bałtyckiej wyspie mikrosieć, którą zasilają instalacje fotowoltaiczne o mocy 150 kW, turbina wiatrowa o mocy 50 kW, spalający biopaliwo generator o mocy 160 kW, a także bateryjny magazyn energii o mocy 180 kW i pojemności 220 kWh.

Na cały projekt estońska firma przeznaczyła 500 tys. euro, a dzięki jego wdrożeniu energia konsumowana przez mieszkańców wyspy przynajmniej w 50-procentach będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Resztę dostarczą generatory spalające ropę, które wcześniej były tam jedynym źródłem energii i które odpowiadały za emisje około 500 ton CO2 w skali roku, a teraz ograniczą emisje przynajmniej o połowę.

Eesti Energia jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.

W 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 875 mln euro, a EBITDA była równa 283 mln euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9,2 TWh, a zysk netto 106 mln euro.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.