Zwycięzcy aukcji w Finlandii dostaną premie. Ale nie zawsze

Zwycięzcy aukcji w Finlandii dostaną premie. Ale nie zawsze
Fot. Statkraft

Fiński urząd regulacji energetyki Energivirsto ogłosił wyniki kolejnej aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci tej aukcji będą dostawać za wyprodukowaną energię premię ale tylko w sytuacji niskich hurtowych cen energii. Gdy hurtowa cena energii przekroczy przyjęty poziom, premia nie będzie wypłacana.

Finowie ogłosili wyniki aukcji dla odnawialnych źródeł energii, której zwycięzcy zyskają prawo do premii za sprzedawaną energię.

Aukcja była otwarta dla wielu technologii wytwarzania – w tym dla energetyki wiatrowej, słonecznej, biomasowej, biogazowej czy energetyki wykorzystującej energię morskich fal.

REKLAMA

Jak podaje Energivirsto, chociaż zasady aukcji nie premiowały konkretnych technologii produkcji energii, zgłoszono do niej tylko projekty zakładające wytwarzanie energii wiatrowej.

Z 26 złożonych ofert do wsparcia w postaci gwarantowanej premii zakwalifikowano 7.

W wyniku aukcji właściciele elektrowni wiatrowych mają dostarczać do sieci objętą systemem premii energię w ilości 1,36 TWh w skali roku.

Beneficjenci aukcji uzyskają prawo do premii przyznawanej ponad cenę energii uzyskaną na rynku – w ramach modelu pay-as-bid – czyli adekwatnie do wartości premii, którą zaoferowali w aukcji.

Średnia premia dla zwycięskich ofert wyniesie 2,49 EUR/MWh, przy czym najniższa zaakceptowana oferta wyniosła 1,27 EUR/MWh, a najwyższa 3,97 EUR/MWh.

Natomiast średnia premia dla wygranych ofert, uwzględniając całą zakupioną energię, wyniosła 2,58 EUR/MWh. Natomiast średnia premia zgłoszona w przypadku ofert, których nie zakwalifikowano do wsparcia, miała wynieść 8,52 EUR/MWh.

Pełna premia będzie jednak wypłacana tylko, gdy średnia cena energii z rynku hurtowego z ostatnich trzech miesięcy była niższa bądź równa kwocie 30 EUR/MWh.

Jeśli cena rynkowa będzie wyższa, wówczas zostanie zastosowany mechanizm adekwatnie obniżający wypłacaną premię.

REKLAMA

Natomiast premia nie będzie wypłacana w ogóle, jeśli średnia cena rynkowa z ostatnich trzech miesięcy będzie wyższa sumy 30 EUR/MWh i przyznanej premii.

Premia ma przysługiwać przez 12 lat od uruchomienia produkcji energii, co ma jednak nastąpić nie później niż w ciągu trzech lat od przyznania wsparcia.

Przewidziany przez fińskie władze coroczny koszt nowego mechanizmu wsparcia ma sięgnąć 3,5 mln euro. Jak zaznacza Energivirsto, to suma o 5 proc. niższa od kosztu stosowanego przed wdrożeniem mechanizmu feed-in premium systemu taryf gwarantowanych.

Uruchomienie produkcji energii odnawialnej, zapoczątkowane w wyniku przyznania rządowych kontraktów na sprzedaż energii, ma przybliżyć Finlandię do osiągnięcia celu 50-procentowego udziału OZE w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej do roku 2020 wobec około 40-procentowego udziału w roku 2017.

W Finlandii trwa ponadto budowa pierwszych farm wiatrowych nie mających subsydiów i państwowych gwarancji sprzedaży energii.

Niesubsydiowane farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 140 MW postawią w Finlandii francuski Neoen oraz niemieckie firmy Prokon i WPD, a produkowana przez nie energia trafi do Google – do tej samej sieci, z której energię będzie pobierać centrum serwerowe technologicznego giganta.

Inna niesubsydiowana farma wiatrowa o mocy 107 MW powstanie w wyniku inwestycji realizowanej przez dewelopera OX2. Ta farma wiatrowa po uruchomieniu w roku 2020 ma produkować w sumie około 360 GWh energii elektrycznej rocznie, którą na podstawie już zawartej, komercyjnej umowy kupi Ikea.

Wcześniej w ubiegłym roku finalną decyzję inwestycyjną w zakresie niesubsydiowanego projektu wiatrowego o mocy 21 MW podjął inny działający w Finlandii deweloper TuuliWatti, szacując koszt produkcji energii w ujęciu LCOE na około 30 EUR/MWh.

Obecnie na potencjał wytwórczy fińskiej elektroenergetyki, sięgający około 17 GW, składają się bloki jądrowe o łącznej mocy 2,8 GW, do tego dochodzą elektrownie wodne o mocy ponad 3,1 GW, farmy wiatrowe o mocy 1,9 GW, elektrownie biomasowe i gazowe o mocy po ok. 1,8 GW, a także instalacje spalające ropę i torf o mocy odpowiednio ok. 1,4 GW i 1,1 GW, a moc działających w Finlandii elektrowni węglowych sięga ok. 2,28 GW.

Ostatnio fiński rząd przedstawił założenia nowej strategii energetycznej, w której zapisano zakończenie produkcji energii z węgla do roku 2029.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.