Tauron ocenił szanse na wygranie procesów z właścicielami farm wiatrowych

Tauron ocenił szanse na wygranie procesów z właścicielami farm wiatrowych
Tauron

Tauron poinformował o stanie spraw sądowych będących efektem pozwów wytoczonych przeciwko niemu przez operatorów farm wiatrowych, od których mimo posiadanych wieloletnich umów państwowy koncern energetyczny przestał kupować energię i zielone certyfikaty.

Sprawy, które nadal są przedmiotem postepowań sądowych, mają swój początek w roku 2015, kiedy spółki z grup  in.ventus, Polenergia oraz Wind Invest wytoczyły przeciwko należącej do Taurona spółce Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. powództwa o stwierdzenie bezskuteczności złożonych oświadczeń o wypowiedzeniu umów na zakup energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów.

Obecnie wysokość żądań wobec spółki Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., sformułowanych w pozwach o odszkodowania, wynosi w przypadku spółek z grupy in.ventus 13,36 mln euro, spółek z grupy Polenergia – 67,24 mln zł, a spółek z grupy Wind Invest – 125 mln zł.

REKLAMA

Jak podaje Tauron, postępowania, w których stronami są powyższe spółki oraz należąca do Taurona spółka PE PKH, obecnie toczą się przed sądami pierwszej instancji, a jedno z postepowań zostało skierowane w wyniku decyzji sądu drugiej instancji do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Tauron ocenia, że „prawdopodobieństwo materializacji ryzyka przegrania spraw sądowych związanych z powództwami zarówno w zakresie stwierdzenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu oraz zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, jak i roszczeń odszkodowawczych” wynosi poniżej 50 proc. i w efekcie w tym celu nie została utworzona rezerwa na koszty związane z ewentualnymi rozstrzygnięciami, które byłyby negatywne dla Taurona.

W ubiegłym miesiącu bank Hamburg Commercial Bank AG (dawniej HSH Nordbank AG) wytoczył przeciwko spółce Tauron Sprzedaż pozew o zapłatę odszkodowań z tytułu niewykonywania przez Tauron Sprzedaż umów sprzedaży certyfikatów oraz kar umownych.

Hamburg Commercial Bank dochodzi roszczeń wynikających z nabycia wierzytelności mających przysługiwać spółkom z grupy in.ventus.

Bank domaga się wypłacenia kwoty 232,87 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w tym odszkodowania na łączną kwotę 36,25 mln zł i kar umownych na kwotę 196,62 mln zł. W tym zakresie Tauron ocenia, że roszczenia są „całkowicie bezzasadne” i nie utworzył w związku z tym rezerw.

Spółki z grup in.ventus, Polenergia i Wind Invest wytoczyły też Tauronowi pozwy o zapłatę odszkodowania oraz o ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji.

REKLAMA

Obecnie wysokość wnioskowanych odszkodowań wynosi – w przypadku grupy in.ventus 12,28 mln euro, Polenergii 78,85 mln zł, a Wind Invest 129,94 mln zł.

Ponadto spółki wskazały na szkody, które mogą powstać w przyszłości, wyceniając je odpowiednio na 35,7 mln euro (in.ventus), 265,2 mln zł (Polenergia) oraz aż 1,119 mld zł (Wind Invest).

Przy tym Tauron miał nie podjąć zainicjowanej w ubiegłym roku przez Polenergię próby zawarcia ugody, uznając żądania Polenergii jako bezzasadne.

Postępowania w powyższych sprawach mają toczyć się przed sądami pierwszej instancji – w tym procesy związane z roszczeniami spółek z grupy Wind Invest mają toczyć się przy zamkniętych drzwiach.

Tauron ocenia swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcia w tych sprawach na 70 proc.

Ponadto przeciwko Tauronowi toczy się przed sądem pierwszej instancji postępowanie z powództwa spółki Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o. z grupy Wind Invest.

Przedmiotem tego postępowania ma być żądanie złożenia depozytu sądowego w wysokości 183,39 mln zł tytułem „odwrócenia niebezpieczeństwa grożącej szkody”. Tauron ocenia, że szanse na pozytywne rozstrzygnięcie w tej sprawie „zdecydowanie przewyższają poziom 50 proc.”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.