Serwis wiatraków Polenergii za ponad 300 mln zł

Serwis wiatraków Polenergii za ponad 300 mln zł
Polenergia

Polenergia zawarła umowy dotyczące serwisowania jej farm wiatrowych. Wartość podpisanych kontraktów przekracza 300 mln zł i mają one obowiązywać aż do 2045 r.

Należące do Polenergii trzy spółki celowe Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp z o.o. i Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp z o.o. zawarły aneksy do umów serwisowych z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. (SGRE).

Umowy dotyczą usług serwisowych – serwisu planowego, prewencyjnego oraz korekcyjnego farm wiatrowych Gawłowice, Rajgród i Skurpie.

REKLAMA

Umowy obejmują serwis turbin wyprodukowanych przez Siemensa, o mocy 2,3 MW każda. W ramach powyższych projektów serwisowanych będzie odpowiednio 21, 19 oraz 11 turbin.

Aneksy przedłużają okres obowiązywania umów zawartych z SGRE aż do 31 stycznia 2045 roku.

Szacowana wartość umów, z przewidzianą indeksacją, w przypadku spółki Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp z o.o. wynosi około 124,5 mln zł, dla Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp z o.o. to ok. 112,6 mln zł, a Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp z o.o. około. 65,2 mln zł.

W ubiegłym miesiącu Polenergia informowała o podpisaniu z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. umów na serwisowanie położonych na Dolnym Śląsku farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice. Te umowy zostały zawarte na okres 23 lat, a ich łączna wartość wynosi 131,3 mln zł.

Co ciekawe serwis na farmach wiatrowych Łukaszów i Modlikowice będzie prowadzony przez SGRE na turbinach wyprodukowanych przez Vestasa.

REKLAMA

W 2018 roku przychody ze sprzedaży Polenergii wzrosły o 25 proc. w porównaniu z 2017 rokiem, osiągając poziom 3 449 mln PLN. Poprawę spółka tłumaczy wyższymi przychodami segmentu obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Skorygowany wynik EBITDA w 2018 roku wyniósł 188,4 mln PLN i był wyższy w porównaniu z 2017 rokiem o 6,9 mln PLN. Jak tłumaczy spółka, wpływ na to miały lepsze wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej oraz wiatrowej, skompensowane częściowo przez gorszy wynik na handlu energią elektryczną w segmencie obrotu. Skorygowany zysk netto wzrósł w minionym roku o 72 proc. osiągając poziom 34,7 mln PLN. 

Spółka podkreśla, że pozytywny wpływ na cały rynek odnawialnych źródeł energii w 2018 roku miał ponad trzykrotny wzrost cen zielonych certyfikatów oraz wzrost cen energii elektrycznej.

Łączna moc farm wiatrowych należących do Polenergii wynosi 249 MW i wszystkie działają w wygaszonym już dla nowych inwestycji systemie zielonych certyfikatów.

W ostatniej aukcji, którą Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w listopadzie 2018 r., prywatny koncern energetyczny złożył oferty sprzedaży energii z farm wiatrowych o łącznej mocy 199 MW, jednak ze względu na zbyt wysokie zaoferowane ceny nie został zakwalifikowany do wsparcia w systemie aukcyjnym.

Polenergia zabezpieczyła natomiast gwarancje sprzedaży energii w systemie aukcyjnym po zaoferowanej cenie w okresie 15 lat dla projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.