PGE mocno zwiększa produkcję energii wiatrowej

PGE mocno zwiększa produkcję energii wiatrowej
PGE

W pierwszym kwartale 2019 r. PGE mocno zwiększyła produkcję energii wiatrowej, co wpłynęło na spadek generacji z jej konwencjonalnych źródeł wytwarzania. Wyraźnie produkcję poprawiły też elektrownie szczytowo-pompowe należące do największej państwowej grupy energetycznej.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku PGE odnotowała wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru. Farmy wiatrowe PGE o łącznej mocy niemal 550 MW w pierwszym kwartale br. osiągnęły dyspozycyjność na poziomie 98 proc., pracując ze średnim współczynnikiem wykorzystania mocy na poziomie 37,5 proc. w stosunku do dyspozycyjności 97,7 proc i współczynnika wykorzystania mocy 26 proc. W tym wyłącznie w marcu współczynnik wykorzystania mocy przekraczał 40 proc.

W pierwszym kwartale br. elektrownie wiatrowe PGE wytworzyły 0,42 TWh wobec 0,29 TWh przed rokiem, elektrownie wodne dołożyły 0,14 TWh wobec 0,15 TWh przed rokiem, a elektrownie biomasowe wytworzyły 0,07 TWh wobec 0,05 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. We współspalaniu produkcja wyniosła w obu okresach po 0,02 TWh.

REKLAMA

W sumie PGE wytworzyła z OZE w pierwszym kwartale br. 0,66 TWh energii elektrycznej wobec 0,51 TWh przed rokiem, co oznacza wzrost o 29 proc.

Segment energetyki odnawialnej miał wypracować w pierwszym kwartale 2019 r. 165 mln zł zysku EBITDA w stosunku do wyniku 114 mln zł za pierwszy kwartał 2018 r.

W tym przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wzrosły ze 76 mln zł do 117 mln zł, przychody ze sprzedaż praw majątkowych zwiększyły się z 30 mln zł do 41 mln zł, a przychody z regulacyjnych usług systemowych spadły z 69 mln zł do 65 mln zł. Koszty segmentu OZE spadły z 50 mln zł do 37 mln zł.

Większe wolumeny produkcji ze źródeł wiatrowych wpłynęły także na wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych należących do Grupy, które wyprodukowały o 55 proc. więcej energii elektrycznej niż w okresie bazowym, a ponadto większa generacja z wiatru miała wpływ na zmniejszenie produkcji z konwencjonalnych źródeł energii.

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 8,88 TWh, o 10 proc. mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek miał wynikać ponadto z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 4,47 TWh, co oznacza spadek o 22 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra.

O 4 proc. spadł wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 1,43 TWh. Jest to efekt przede wszystkim mniejszego zapotrzebowania na ciepło i tym samym mniejszej produkcji energii w kogeneracji.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym kwartale 9,3 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Wyższe przychody, niższy zysk

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w okresie bazowym. Ma to być konsekwencja 100-procentowego obliga giełdowego i zwiększonego obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym kwartale wyniósł 1,9 mld zł i był o 15 proc. niższy niż rok temu.

REKLAMA

PGE podaje, że największy wpływ na  wynik miała zmiana modelu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji i mniejsze przychody z tego tytułu oraz zmiana metody księgowania kosztu CO2 z chronologicznej na metodę uśrednioną.  Ponadto wyższa temperatura w stosunku do okresu bazowego oznaczała mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

Plany w OZE

Kluczowe projekty inwestycyjne w obszarze OZE największej państwowej grupy energetycznej są związane z morską energetyką wiatrową i fotowoltaiką.

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy.

Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu br. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję do końca 2019 r.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie „Klaster” do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Realizacja tego projektu to efekt wygranej w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Państwowy koncern ma ponadto ambitne plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W maju tego roku PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – zgodnie z założeniami ma powstać na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku.

Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych powinna rozpocząć działalność w połowie 2022 r. PGE podkreśla, że ma to być pierwsza farma fotowoltaiczna oparta na umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE.

Grupa PGE rozwija także projekty z obszaru magazynowania energii, który – jak ocenia PGE – ma szansę stać się „ważną i dochodową częścią całego systemu energetycznego”.

Obecnie PGE pracuje nad ośmioma magazynami energii o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW, a w perspektywie zakłada ambitny rozwój w ramach kompleksowego Programu Magazynowania Energii.

PGE ogłosiła już przetarg na magazyn o mocy 1 MW, który zgodnie z założeniami powstanie w należącej do Grupy Elektrowni Bełchatów. W przypadku powodzenia testów PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu energii elektrycznej o większej mocy. Dwa magazyny energii – przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i przy farmie wiatrowej Karnice I – powstają w ramach spółki PGE Energia Odnawialna, a cztery takie projekty, zlokalizowane w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych, rozwija spółka PGE Dystrybucja.

Obecnie Polska Grupa Energetyczna administruje, poprzez spółkę PGE Energia Odnawialna, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi o łącznej mocy zainstalowanej 1 542,635 MW, ponadto 29 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy zainstalowanej 95,757 MW, 14 farmami wiatrowymi o łącznej mocy 549,980 MW oraz elektrownią fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 0,6 MW.

Podstawową działalnością spółki PGE Energia Odnawialna jest – oprócz wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – także świadczenie regulacyjnych usług systemowych w ramach umowy z PSE S.A., które są realizowane przez cztery elektrownie szczytowo-pompowe o łącznej mocy zainstalowanej 1542,635 MW. Dwie z nich – ESP Żarnowiec (716 MW) oraz ESP Porąbka-Żar (540 MW) – są największymi tego typu obiektami w Polsce.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.