Dwie firmy pomogą PGE w przygotowaniu morskich farm wiatrowych

Dwie firmy pomogą PGE w przygotowaniu morskich farm wiatrowych
Orsted

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za budowę morskich farm wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wiodącymi firmami na globalnym rynku offshoreDHI oraz DNV GL. – Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1 (896 MW), Baltica-2 (1498 MW) i Baltica-3 (1045,5 MW).

Jednym z istotnych elementów jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz wymaganych do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę.

REKLAMA

Po zakończeniu dwuletniej kampanii badania wiatru kolejnym etapem wymaganych analiz jest wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych.

Wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych morskich farm wiatrowych PGE, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, będzie DHI –niezależna międzynarodowa organizacja konsultingowo-badawcza, która posiada ponad 50-letnie doświadczenie.

PGE podkreśla, że prace DHI przyczyniły się do powstania około 85 proc. oddanych do użytku morskich farm wiatrowych na świecie, a studium met-ocean dla PGE Baltica wykonane zostanie z użyciem najbardziej zaawansowanych narzędzi i metodyk modelowania, adekwatnych do specyfiki akwenu Morza Bałtyckiego.

PGE Baltica podpisała również umowę z innym renomowanym wykonawcą – firmą DNV GL, której zadaniem będzie weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również ocena wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów PGE. 

DNV GL jest wiodącym na świecie towarzystwem klasyfikacyjnym, doradcą przemysłu morskiego, naftowego i gazowego oraz dostawcą usług testowania, certyfikacji i konsultingu w zakresie łańcucha wartości energii; w tym doradztwa w zakresie energii odnawialnej i zarządzania energią, certyfikacji i usługi testowania dla interesariuszy w łańcuchu wartości energii.

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW. Program budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest realizowany poprzez spółkę celową PGE Baltica.

REKLAMA

Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 ma już umowę przyłączeniową z PSE na 1045 MW, Natomiast Elektrownia Wiatrowej Baltica-2 otrzymała od PSE propozycję warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 1498 MW w styczniu 2019 roku,a Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 w czerwcu 2020 dla mocy do 896 MW.

W grudniu 2019 roku, w wyniku wieloetapowego postępowania, PGE Polska Grupa Energetyczna zaprosiła do wyłącznych negocjacji światowego lidera branży offshore – duńską firmę Orsted. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2. Współpraca z potencjalnym partnerem ma obejmować wspólne przygotowanie inwestycji, jej realizację, jak również eksploatację. Projekt wyboru partnera znajduje się w zaawansowanej fazie.

W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3.

W lutym 2020 roku zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

W sierpniu 2020 roku PGE Baltica uruchomiła postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3. W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2.

Kolejne realizowane już obecnie etapy inwestycji to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno-inżynierskiego dna morskiego, projektowanie fundamentów oraz prace koncepcyjne dotyczące wyprowadzenia mocy, czyli połączenia farm na morzu z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.

Partnerem w budowie morskich farm wiatrowych PGE, który ma uzyskać w nich połowę udziałów, jest największy na świecie inwestor pod względem wybudowanych dotąd morskich farm wiatrowych – duńska grupa energetyczna Orsted.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.