PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej

PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej
Orsted

PGE Baltica, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.

W lutym 2020 roku PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla całego układu wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 i przyłączenia jej do sieci przesyłowej na lądzie.

W zakresie współpracy znajdują się również pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie przyłącza farmy Baltica-3, opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację tego przyłącza oraz przygotowanie wielowariantowego studium wykonalności dla przyłącza drugiej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2.

REKLAMA

W publicznym postępowaniu do etapu dialogu konkurencyjnego zaproszono dwie firmy, z czego najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców, będących liderami lokalnego sektora energetycznego i morskiego.

Jak podkreśla w komunikacie PGE, stanowi to wartość dodaną do budowy zaplecza kompetencyjnego dla nowo powstającej branży offshore w Polsce.

Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Strategia PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnych o mocy do 4 GW do 2040 roku.

W październiku br. PGE Baltica podpisała umowę na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych.

REKLAMA

Również w październiku PGE Baltica podpisała umowę z innym renomowanym wykonawcą – firmą DNV GL, której zadaniem jest niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym.

Kolejne etapy inwestycji, nad którymi pracuje PGE Baltica, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno-inżynierskiego dna morskiego oraz projektowanie fundamentów. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.

Obecnie PGE szykuje projekty 3 farm wiatrowych na morzu o łącznej mocy do 3,5 GW. Dla porównania największa polska elektrownia w Bełchatowie ma moc 5 GW.

W planie PGE jest uruchomienie do 2030 roku farm wiatrowych Baltica 2 o mocy 1498 MW oraz Baltica 3 o mocy 1045 MW, a później powstać ma jeszcze farma wiatrowa Baltica1 o mocy 896 MW.

PGE zakłada, że te trzy farmy wiatrowe będą wytwarzać energię w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu około 5,4 mln gospodarstw domowych. 

Według szacunków prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego, docelowo udział offshore w miksie wytwórczym największego państwowego koncernu energetycznego może sięgać 30-40 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.