Za tyle energię sprzedaje czołowy operator farm wiatrowych w Polsce

Za tyle energię sprzedaje czołowy operator farm wiatrowych w Polsce
EDPR

Z najnowszego raportu portugalskiej grupy EDPR dowiadujemy się, jak w ostatnim kwartale pracowały należące do niej elektrownie wiatrowe. W tym roku EDPR wyraźnie zwiększył moc posiadanych w naszym kraju farm wiatrowych, które uruchomił dzięki wygranym aukcjom, a w trakcie budowy są kolejne turbiny.

Większość swoich farm wiatrowych w Polsce portugalska grupa uruchomiła jeszcze w wygaszonym w 2016 roku dla nowych inwestycji systemie zielonych certyfikatów. Jest wśród nich zbudowana w 2006 roku farma wiatrowa w wielkopolskiej gminie Margonin, której moc wynosi 120 MW i która jest nadal największą farmą wiatrową w Polsce.

Średni wiek turbin, które EDPR posiada w naszym kraju, wynosi 7 lat. To mniej niż przeciętny wiek turbin w całym portfelu portugalskiej grupy, wynoszący 9 lat.

REKLAMA

Łączna moc farm wiatrowych, które EDPR zbudował na całym świecie, wynosi około 11 GW, z czego najwięcej znajduje się w USA (5,9 GW), a następnie w Hiszpanii (1,9 GW) i Portugalii (1,1 GW).

Na koniec trzeciego kwartału EDPR był w trakcie budowy lądowych farm wiatrowych o mocy 1,7 GW, farm wiatrowych na morzu o mocy uwzględniającej udziały w projektach 269 MW, a także budował farmy fotowoltaiczne o mocy 200 MW.

Z raportu EDPR za trzeci kwartał 2020 r. dowiadujemy się, że Portugalczycy oddali do użytku w Polsce kolejne elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 58 MW, zwiększając łączną moc turbin w naszym kraju do 476 MW. Ponadto w trakcie budowy mają być kolejne farmy wiatrowe o łącznej mocy 49 MW.

Elektrownie wiatrowe o większej mocy w Polsce posiada tylko należąca do grupy PGE spółka PGE Energia Odnawialna, która po uruchomieniu w tym roku turbin wchodzących w skład projektu o nazwie Klaster, zwiększyła zainstalowaną moc w energetyce wiatrowej do około 650 MW.

EDPR podaje w najnowszym raporcie finansowym, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku jego farmy wiatrowe w Polsce pracowały przy średnim współczynniku wykorzystania mocy 28 proc. i był to poziom osiągnięty również w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przeciętny tzw. load factor w przypadku polskich farm wiatrowych EDPR okazał się lepszy od średniej dla wszystkich europejskich farm wiatrowych, które należą do portugalskiej grupy i które w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. osiągnęły wynik na poziomie 26 proc. wobec 25 proc. przed rokiem i był to znacznie gorszy wynik niż osiągnięte na farmach wiatrowych EDPR w USA, Kanadzie, Meksyku i Brazylii.

REKLAMA

Globalnie średni współczynnik wykorzystania mocy farm wiatrowych EDPR w pierwszych trzech kwartałach 2020 r wyniósł 29 proc. wobec 30 proc przed rokiem.

W sumie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. EDPR wyprodukował w naszym kraju 775 GWh energii elektrycznej – tyle samo ile przed rokiem.

EDPR zwiększył przy tym przychody w Polsce, na które składa się sprzedaż energii i zielonych certyfikatów – nie licząc pierwszych turbin rozliczanych w systemie aukcyjnym – z 70,5 EUR/MWh w analogicznym okresie przed rokiem do 77,1 EUR/MWh. Dzięki temu wygenerowane w tym czasie przychody wzrosły z 52,7 mln EUR do 58,6 mln EUR.

Przeciętne przychody ze sprzedaż energii wiatrowej w Europie, które EDPR odnotował w pierwszych trzech kwartałach, wyniosły 81,6 EUR/MWh wobec 80 EUR/MWh przed rokiem. Najwyższą średnią cenę EDPR uzyskał we Włoszech (90,4 EUR/MWh) i Portugalii (88,7 EUR/MWh), a najniższą w Rumunii (70,4 EUR/MWh).

W skali globalnej średnia cena sprzedaży energii wytworzonej na farmach wiatrowych EDPR wyniosła 54,7 EUR/MWh wobec 56,1 EUR/MWh przed rokiem.  

Łączne przychody ze sprzedaży energii w Europie okazały się jednak niższe – malejąc z 692,2 mln EUR przed rokiem do 597,6 mln EUR, na co wpłynęła niższa o 7 proc. produkcja energii – wynikająca głównie ze sprzedaży przez EDPR części europejskich aktywów.

W sumie EDPR wypracował w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. przychody na poziomie 1,259 mld EUR wobec 1,364 mld EUR przed rokiem. Zwraca uwagę wysoka EBITDA na poziomie 1074 mld EUR. 

Zysk netto był niższy w stosunku do wypracowanego w analogicznym okresie przed rokiem – wyniósł 319 mln EUR wobec 342 mln EUR w 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.