Wielkie Wyzwanie: Energia. O 1 mln zł powalczą 84 zespoły

Wielkie Wyzwanie: Energia. O 1 mln zł powalczą 84 zespoły
Nordic Folkecenter, fickr cc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwsze rozstrzygnięcia w konkursie „Wielkie Wyzwanie: Energia”. Z ponad 180 zgłoszonych drużyn projektowych do ćwierćfinału zakwalifikowały się 84. Teraz uczestnicy będą pracować nad rozwojem swoich prototypowych urządzeń do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną w możliwie najefektywniejszy sposób.

Zadaniem uczestników, którzy przystąpili do projektu, jest budowa prototypu minielektrowni o parametrach zgodnych z określonymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w „Podręczniku uczestnika” wymaganiami. W inicjatywie realizowanej ze środków Funduszy Europejskich biorą udział zespoły złożone z m. in.: naukowców, przedsiębiorców, studentów i pasjonatów.

Do 21 grudnia 2020 roku uczestnicy byli zobowiązani do dostarczenia trzyminutowych filmów w celu weryfikacji postępu prac. W przekazanych materiałach drużyny musiały opowiedzieć o koncepcji swojego rozwiązania, zaprezentować prototyp lub jego komponenty, bądź inne ważne informacje dotyczące projektu, które zobrazują zaawansowanie prac.

REKLAMA

Obecnie załogi mają czas do 31 marca, aby zaprezentować działanie swoich prototypów w podobnych nagraniach ćwierćfinałowych. Zespoły przedstawią w nich sposób działania urządzenia dowodząc, że jest ono w stanie przekształcić energię kinetyczną podczas nawiewania wiatru w energię elektryczną.

Teraz czas na uruchomienie prototypów i zaprezentowanie ich działania. Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie powstawania i rozwijania przełomowych technologii wydajnych urządzeń energetyki wiatrowej oraz szerzej – promowania pozyskiwania energii z OZE – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Półfinał „Wielkiego Wyzwania: Energia” ma się odbyć 13 sierpnia bieżącego roku i polegać będzie na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru, wiejącego ze zmienną prędkością, ale co ważne identycznego dla każdego urządzenia.

Każdy prototyp zostanie podłączony do aparatury pomiarowej dostarczonej uczestnikom przez organizatora. Na tym etapie, wyścig do finału nabierze rumieńców, ponieważ do ostatniej fazy konkursu zakwalifikuje się jedynie dziesięciu uczestników.

REKLAMA

Od momentu rozpoczęcia półfinału jury zmagań wytypuje trzy projekty o największym potencjale w kategorii „wzornictwo”. Zwycięży w niej zdobywca największej liczby głosów publiczności.

Finał inicjatywy odbędzie się 14 sierpnia 2021 roku na stadionie PGE Narodowy, gdzie zgromadzona publiczność będzie mogła obserwować decydującą fazę rywalizacji. W celu zwizualizowania wyniku pomiaru prototypy zostaną podłączone do pomp, które napędzane energią wytworzoną przez urządzenia z zasymulowanego wiatru, napełnią puste zbiorniki wodą.

Finałowa rozgrywka potrwa maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi sobie z zadaniem i jako pierwsza napełni zbiornik, zostanie zwycięzcą wyzwania i wygra 1 mln zł.

„Wielkie Wyzwanie: Energia” jest jednym z kilku przedsięwzięć prowadzonych przez NCBR, które mają na celu zmianę reguł gry polskiej gospodarki. W ramach tej transformacji opracowane mają być również m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków, innowacyjne biogazownie, budynki efektywnie energetyczne, technologia magazynowania energii elektrycznej, magazynowanie energii ciepło chłód, technologie wentylacji dla szkół i domów, technologia domowej retencji oraz elektrociepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych” w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.