PBDI wykonawcą farmy wiatrowej na Dolnym Śląsku

PBDI wykonawcą farmy wiatrowej na Dolnym Śląsku
Polenergia

Należąca do Polenergii spółka celowa zawarła ze Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A umowę dotyczącą budowy farmy wiatrowej o mocy 27 MW. Będzie to kolejna farma wiatrowa Polenergii w pobliżu Legnicy i autostrady A4.

Umowa zawarta między spółkami Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty i Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PBDI) dotyczy budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej Kostomłoty. Umowa ma zostać zrealizowana w terminie do końca trzeciego kwartału 2022 r.

Farma wiatrowa Kostomłoty będzie się składać z dziewięciu turbin wiatrowych. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 84 GWh.

REKLAMA

Przed kilkoma miesiącami Polenergia poinformowała o pozyskaniu przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o. od mBanku kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 125 mln zł oraz kredytu VAT w okresie budowy farmy wiatrowej, do wysokości 25 mln zł.

Umowa zawarta z mBankiem przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 1 września 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Oprocentowanie ustalono w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banków.

To trzecia z farm wiatrowych, dla których Polenergii udało się zabezpieczyć gwarancje sprzedaży energii w aukcji z 2019 r.

Polenergia zdecydowała się w przypadku projektów Dębsk, Szymankowo i Kostomłoty zaoferować w tamtej aukcji tylko część planowanej produkcji energii – odpowiednio 70 proc., 60 proc. oraz 90 proc.

REKLAMA

Natomiast w aukcji z 2020 roku Polenergia zapewniła sobie 15-letnie gwarancje do rozliczenia tzw. ujemnego salda dla energii produkowanej z farmy wiatrowej Piekło o docelowej mocy 13,56 MW, na którą złoży się 6 turbin.

Farma wiatrowa Piekło będzie zlokalizowana na terenie gmin Międzychód i Kwilicz w woj. wielkopolskim. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 40 GWh.

Zabezpieczony w aukcji wolumen sprzedaży energii elektrycznej dla tego projektu przez okres 15 lat wynosi 545 340 MWh, co stanowi całość wolumenu szacowanej produkcji w tym okresie.

Z kolei w drugiej ubiegłorocznej aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej, dla projektów o mocy do 1 MW, grupa energetyczna kontrolowana przez Dominikę Kulczyk zabezpieczyła gwarancje sprzedaży energii dla 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 22 MW, które powstaną w gminie Sulechów w woj. lubuskim, a także dla 7 projektów PV o mocy 7 MW, które powstaną na terenie gminy Buk.

W gminie Sulechów Polenergia eksploatuje już farmy PV o mocy 8 MW, które zostały objęte systemem wsparcia w wyniku wcześniejszych aukcji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.